Suomeksi
Nyhet

Kompetent arbetskraft behövs

Finland behöver invandrare för att åtgärda bristen på arbetskraft inom olika sektorer, förbättra den försvagade försörjningskvoten och främja internationaliseringen av ekonomin. I det program regeringen publicerat har åtgärder slagits fast för att stärka den arbetsrelaterade invandringen.

Työvoimatarve

Regeringens migrationspolitiska program har som mål att sörja för tillgången på kompetent och professionell arbetskraft. Kompetent arbetskraft lockas till Finland med tjänster som stöder etablering och integrering.

Etableringen av arbetstagare med invandrarbakgrund i Finland stöds genom goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Kompetensen hos de invandrare som redan bor i Finland vill man också ta till vara mer effektivt än tidigare.

Finland behöver inom flera sektorer både arbetskraft som arbetar tillfälligt i landet och arbetstagare som har för avsikt att stanna för gott. Utöver bristen på arbetskraft inom social- och hälsovårdssektorn identifierar programmet exempelvis programvarubranschens behov av arbetskraft som beräknas uppgå till 15 000 arbetstagare år 2020 och behovet av arbetskraft till följd av strukturomvandlingen i Sydvästra Finland som beräknas uppgå till 30 000 arbetstagare under 2020-talet.

Mer på webben