På svenska
Uutinen

KT ja Lääkärikartelli jatkavat neuvotteluja uudesta lääkärisopimuksesta

KT Kuntatyönantajat ja Lääkärikartelli (Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto) jatkavat neuvotteluja uudesta lääkärisopimuksesta 2020.

Lääkärin kädet kirjoittamassa paperiin. Kuva: Pixhill.

Tavoitteena on, että seuraavaan sopimukseen neuvotellaan palkkaus- ja työaikajärjestelmä niille yksiköille, jotka tuottavat julkisen sektorin sote-palveluja. Neuvottelutulos voi sisältää siirtymäaikoja.

Uuden palkkausjärjestelmän tavoitteena on vastata paremmin tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeita. Neuvotteluosapuolet ovat analysoineet palkkauspilottien tuloksia ja jatkavat järjestelmän kehittämistä ottamalla palaute huomioon. Palkkausjärjestelmän pitää ottaa huomioon työtehtävien erityispiirteet. Uuden järjestelmän tarkoituksena on tukea palvelutuotantoa sekä huomioida työuran ja yksilöllisen suoriutumisen vaikutus palkkaukseen.

Mikäli hallituksen esitys uudesta työaikalaista toteutuu esitetyn mukaisena, joudutaan lääkärisopimuksen päivystys- ja työaikamääräyksiä muuttamaan. Yksiköiden tuottamat palvelut kehittyvät jatkuvasti, joten nykyiset työaikamallit kaipaavat uudistamista.  

Nykyisiä paikallisia sopimuksia voidaan jatkaa 31.3.2020 saakka. KT ja Lääkärikartelli sopivat siitä, miten vanhasta järjestelmästä siirrytään uuteen järjestelmään sekä ohjeistavat, miten voimassa olevien paikallisten sopimusten kanssa menetellään. Tässä vaiheessa valtakunnan tason neuvotteluosapuolet kehottavat harkitsemaan paikallisten sopimusten tarvetta.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT