Suomeksi
Nyhet

KT och Läkarkartellen fortsätter förhandla om nytt läkaravtal

KT Kommunarbetsgivarna och Läkarkartellen (Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund och Finlands Veterinärförbund) fortsätter förhandla om ett nytt läkaravtal år 2020.

Lääkärin kädet kirjoittamassa paperiin. Kuva: Pixhill.

Avsikten är att parterna ska förhandla fram ett löne- och arbetstidssystem för de enheter som producerar offentliga vårdtjänster och att systemet ska införas i följande avtal. Förhandlingsresultatet kan innehålla övergångstider.

Syftet med det nya lönesystemet är att bättre tillgodose behoven av hälso- och sjukvård i framtiden. Förhandlingsparterna har analyserat resultaten av lönepilotprojekten och fortsätter utveckla systemet utgående från responsen. Lönesystemet ska beakta särdrag i arbetsuppgifterna. Vidare ska det stödja tjänsteproduktionen och beakta hur arbetskarriären och enskilda prestationer påverkar lönen.

Om regeringens proposition om en ny arbetstidslag godkänns i sin nuvarande form, måste jour- och arbetstidsbestämmelserna i läkaravtalet ändras. Det sker en ständig utveckling av de tjänster som enheterna producerar och därför behöver de nuvarande arbetstidsmodellerna ses över. 

De gällande lokala avtalen kan förlängas till 31.3.2020. KT och Läkarkartellen avtalar om hur man övergår från det gamla till det nya systemet och ger anvisningar om hur man ska göra med de gällande lokala avtalen. För närvarande uppmanar förhandlingsparterna på riksnivå de involverade att tänka igenom behovet av lokala avtal.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT