På svenska
Uutinen

Janakkala, Joensuu ja Vantaa kisaavat kehittämistuesta

Janakkala, Joensuu ja Vantaa on valittu jatkoon kuntien toimintaa kehittävässä Klash-haastekilpailussa, jossa etsitään ratkaisuja kuntien esiintuomiin ongelmiin.

Klash-logo

Klash on kunta-alan uusi haastekilpailu, jossa kuntien ongelmiin etsitään ratkaisuja. Ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon on varattu jopa miljoonan euron tuki.

Klashiin tuli määräaikaan mennessä 77 hakemusta yhteensä 65 kunnasta.

Kaikki hakijat saavat asiantuntijaraadilta palautteen ja ratkaisuehdotuksia, mutta Janakkala, Joensuu ja Vantaa pääsivät kilpailussa jatkoon. 

Jatkoon valitut kunnat esittelivät hakemuksissaan ongelmia, jotka on tunnistettu kuntakentällä laajalti ja joihin on mahdollista myös löytää ratkaisu kilpailun puitteissa. Tavoitteena on, että ratkaisut hyödyttävät koko kuntakenttää.

Kehittämisteemoina liikenne, osallistuminen ja koulutus

Janakkala hakee kilpailun kautta palvelumallia, joka yhdistäisi kunnan, yritysten ja asukkaiden liikenteen tarjontaa ja käyttöä. Ongelmakohdiksi on tunnistettu muun muassa julkisen liikenteen saatavuuden ja kannattavuuden turvaaminen sekä taloudelliset ja ympäristöystävälliset yhteistyömallit.

Joensuun kaupunki hakee kilpailun kautta toimintatapaa ja välineitä asuinympäristön ja elämisen laadun kehittämiseen. Haetulta ratkaisulta toivotaan välineitä yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseksi.

Vantaa etsii mahdollisuuksia tukea toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita niin, että opintojen keskeyttäminen saadaan vähenemään.

Kilpailun seuraava vaihe käynnistyy tammikuussa 2019

Kilpailun seuraava vaihe alkaa 15.1.2019, kun erilaiset työryhmät ja organisaatiot voivat esittää ratkaisuja Janakkalan, Joensuun ja Vantaan ongelmiin. Jatkoon valitaan kuusi ehdotusta.

Voittajat julkistetaan joulukuussa 2019.

Kilpailua rahoittavat Kuntaliitto, Suomen Kuntasäätiö, Kuntarahoitus, Keva, FCG, KL-Kuntahankinnat ja KL-Kustannus.

Muualla verkossa

Lisätietoa Klash-kilpailusta klash.fi.