På svenska
Tiedote

Kunta-alan henkilöstön määrä aleni jo viidettä vuotta

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli lokakuussa 2016 yhteensä 421 000 palkansaajaa. Henkilöstömäärä väheni vuodesta 2015 vajaalla tuhannella.

Henkilöstömäärä 2016

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli lokakuussa 2016 yhteensä 421 000 palkansaajaa. Henkilöstömäärä väheni vuodesta 2015 vajaalla tuhannella.

Korkeimmillaan henkilöstön määrä oli 2011, jolloin kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 441 000 ihmistä. Viimeisten viiden vuoden aikana kunta-alan henkilöstön määrä on vähentynyt 20 000 palkansaajalla.

Sopimusaloittain tarkasteltuna henkilöstön määrä kasvoi hieman yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja lääkärien sopimusaloilla. Muilla sopimusaloilla henkilöstömäärä väheni. Suhteellisesti eniten väheni tuntipalkkaisten työntekijöiden määrä.

Lokakuussa 2016 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 413 000 ja tuntipalkkaisia 8 000. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli lisäksi 28 000 henkilöä.

Henkilöstö vähentynyt luonnollisen poistuman ja toimintojen tehostamisen kautta

Kuntasektorilla pyritään hallitsemaan työvoimakustannuksia pysyvästi pitkäjänteisellä suunnittelulla. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenojen sopeuttamistarve toteutetaan yleensä muuten kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla. Valtaosa säästöistä syntyy toimintoja tehostamalla sekä hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Rekrytointia tiukennetaan vähentämällä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä. Virkoja ja toimia jätetään täyttämättä.

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot keskimäärin 3 137 €/kk

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot olivat lokakuussa 2016 keskimäärin 3 137 euroa kuukaudessa. KVTES:n sopimusalalla kokonaisansiot olivat keskimäärin 2 767 €/kk, opetusalalla 3 807 €/kk, lääkäreillä 7 440 €/kk ja teknisten sopimusalalla 3 233 €/kk.

Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio lisineen oli lokakuussa 2016 keskimäärin 14,71 € ja kokonaiskeskituntiansio keskimäärin 15,04 €.

Ansiot nousivat maltillisesti

Kuntasektorin ansiot ovat nousseet maltillisesti. Lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 0,6 prosenttia. Kokonaisansiot nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia.

Tarkastelujaksoon sisältyvät kuntasektorilla kustannusvaikutukseltaan keskimäärin 0,59 prosentin suuruiset sopimuskorotukset. Korotukset toteutettiin 2016 alussa lähinnä 16 euron yleiskorotuksena.

Kunnallinen henkilöstö sopimusaloittain lokakuussa 2015 ja 2016

 

Sopimusala

2015

2016

Muutos

%

         

KVTES

309 523

310 249

726

0,2

Opetusala

62 095

61 586

-509

-0,8

Tekniset

24 023

23 388

-635

-2,6

Lääkärit

16 717

16 921

204

1,2

Muut

879

845

-34

-3,9

Kuukausipalkkaiset yhteensä

413 237

412 989

-248

-0,1

Tuntipalkkaiset

8 508

8 070

-438

-5,1

Koko henkilöstö yhteensä

421 745

421 059

-686

-0,2

 

 

Kokonaisansiot sopimusaloittain 2016

 

(keskimäärin /kk)

 Sopimusala

 
 

Säännöllisen työajan ansio
 

Kokonaisansio
 

KVTES

2 729

2 767

Opetusala

3 740

3 807

Teknisten sopimus

3 109

3 233

Lääkärit

5 972

7 440

Muut (esim.

muusikot ja näyttelijät)

3 070

3 085
 

Yhteensä

3 036

3 137

 

Eräiden henkilöstöryhmien kokonaisansiot lokakuussa 2016
 

Ammattinimike

 

Keskimääräinen kokonaisansio
lisineen €/kk

Ammattimies

2 603

Hammashoitaja

2 373

Kaupunginjohtaja

9 483

Keittäjä

2 275

Kirjastonhoitaja

2 641

Kodinhoitaja

2 662

Kunnaninsinööri

4 465

Kunnanjohtaja

6 810

Laitosapulainen

2 114

Lastentarhanopettaja

2 612

Lukion rehtori

5 897

Lähihoitaja

2 685

Maatalouslomittaja

2 572

Osastonlääkäri

7 956

Palkkasihteeri

2 531

Palomies

3 180

Palopäällikkö

4 813

Perhepäivähoitaja

1 976

Perushoitaja

2 874

Peruskoulun lehtori

3 886

Peruskoulun luokanopettaja

3 471

Rakennusmestari

3 485

Sairaanhoitaja

3 124

Siivooja

2 015

Sosiaalityöntekijä

3 348

Talouspäällikkö

4 455

Terveyskeskushammaslääkäri

6 146

Terveyskeskuslääkäri

6 543

Toimistosihteeri

2 429

Työnjohtaja

2 973

 

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT