Suomeksi
Pressmeddelande

Den kommunala personalen minskade femte året i följd

Enligt Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn hade kommunerna och samkommunerna 421 000 anställda i oktober 2016. Det var knappt tusen färre än år 2015.

Henkilöstömäärä 2016

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunerna och samkommunerna hade 441 000 anställda. Under de senaste fem åren har den kommunala personalstyrkan minskat med cirka 20 000 personer.

Ser man till enskilda avtalsområden ökade antalet anställda en aning inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets (AKTA) och läkaravtalets tillämpningsområde. Inom de övriga avtalsområdena minskade personalen. Förhållandevis mest minskade antalet timavlönade.

I oktober 2016 hade kommunsektorn cirka 413 000 månadsavlönade och 8 000 timavlönade. Dessutom hade 28 000 personer oavlönad tjänst- eller arbetsledighet e.d.

Personalen minskade genom naturlig avgång och effektiviserad verksamhet

I kommunsektorn strävar man efter bestående kontroll över arbetskraftskostnaderna genom långsiktig planering. Kommunernas och samkommunernas personalkostnader anpassas i allmänhet på andra sätt än genom permittering och uppsägning. Merparten av besparingarna uppnås genom effektiviserad verksamhet och utnyttjande av naturlig avgång. Rekryteringen skärps genom att färre vikarier och visstidsanställda anställs. Dessutom lämnas tjänster och befattningar obesatta.

Den genomsnittliga totala månadslönen 3137 euro

De månadsavlönade hade i oktober 2016 en genomsnittlig totalinkomst på 3 137 euro. Inom AKTA var de totala inkomsterna i snitt 2 767 €/månad, inom undervisningssektorn 3 807 €/mån, för läkarna 7 440 €/månad och inom tekniska sektorn 3 233 €/månad.

För timavlönade var timlönen för ordinarie arbetstid inklusive tillägg i snitt 14,71 € och den genomsnittliga totala timlönen 15,04 €.

Lönerna steg måttligt

Lönerna i kommunsektorn har stigit måttligt. Från oktober 2015 till oktober 2016 steg lönerna för ordinarie arbetstid med i snitt 0,6 procent. Totallönerna steg med i genomsnitt 0,8 procent.

I perioden ingår avtalsenliga höjningar som i kommunsektorn hade en kostnadseffekt på i genomsnitt 0,59 procent. Höjningarna genomfördes i början av 2016 främst genom en allmän förhöjning på 16 euro.

Kommunernas personal per avtalsområde i oktober 2015 och 2016

Avtalsområde

2015

2016

Förändring

%

         

AKTA

309 523

310 249

726

0,2

UKTA

62 095

61 586

-509

-0,8

TS

24 023

23 388

-635

-2,6

LÄKTA

16 717

16 921

204

1,2

Övriga

879

845

-34

-3,9

Månadsavlönade sammanlagt

413 237

412 989

-248

-0,1

Timavlönade

8 508

8 070

-438

-5,1

Hela personalen sammanlagt

421 745

421 059

-686

-0,2

 

 

Totalinkomster per avtalsområde 2016

 

(i genomsnitt /mån.)

 Avtalsområde

 
 

Inkomst för ordinarie arbetstid
 

Totallön
 

AKTA

2 729

2 767

UKTA

3 740

3 807

TS

3 109

3 233

LS

5 972

7 440

Övriga (t. ex.

musiker och skådespelare)

3 070

3 085
 

Sammanlagt

3 036

3 137

 

Totalinkomsterna för vissa personalgrupper i oktober 2016
 

Yrkesbeteckning

 

Genomsnittlig totalinkomst ink. tillägg €/mån.

Yrkesman

2 603

Tandskötare

2 373

Stadsdirektör

9 483

Kokerska

2 275

Bibliotekarie

2 641

Hemvårdare

2 662

Kommuningenjör

4 465

Kommundirektör

6 810

Anstaltsbiträde

2 114

Barnträdgårdslärare

2 612

Gymnasierektor

5 897

Närvårdare

2 685

Lantbruksavbytare

2 572

Avdelningsläkare

7 956

Lönesekreterare

2 531

Brandman

3 180

Brandchef

4 813

Familjedagvårdare

1 976

Primärskötare

2 874

Lektor i grundskolan

3 886

Klasslärare i grundskolan

3 471

Byggmästare

3 485

Sjukskötare

3 124

Städare

2 015

Socialarbetare

3 348

Ekonomichef

4 455

Hälsocentraltandläkare

6 146

Hälsocentralläkare

6 543

Byråsekretare

2 429

Arbetsledare

2 973

 

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT