På svenska
Uutinen

Sote-ulkoistuksia ja -investointeja rajoitetaan väliaikaisesti

Kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksia tehdä laajoja sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistuksia halutaan rajoittaa väliaikaisesti lailla. Sama koskee suuria investointeja. Uusi laki turvaisi sote-uudistuksen etenemisen hallituksen tavoitteiden mukaisesti.

Hallitus antoi asiasta lakiesityksensä eduskunnalle 2. kesäkuuta 2016. Lain ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa vuoden 2019 loppuun.

Maakunnille hyvät lähtökohdat palveluiden järjestämiselle

Ehdotetulla lailla rajoitettaisiin kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä pitkäaikaisia ja laajoja sopimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta. Lisäksi laki rajoittaisi pitkäaikaisten rakennusten käyttöoikeussopimusten sekä merkittävien investointien tekemistä.

Lakiesityksen tarkoituksena on turvata sote-uudistuksen onnistumista. Tulevien maakuntien on voitava järjestää yhdenvertaiset palvelut ja  palveluverkko mahdollisimman kustannusvaikuttavasti. Tämä ei ole mahdollista, jos  kunnan aiemmin tekemät sopimukset tai rakennushankkeet sitovat maakuntaa pitäkäksi ajaksi eteenpäin.

Laajoihin ja pitkäkestoisiin sopimuksiin irtisanomisehto

Väliaikaisen lain aikana laajoihin ja pitkäkestoisiin sopimuksiin olisi sisällytettävä irtisanomisehto.

Ehdon mukaan tulevalla palvelujen järjestäjällä eli maakunnalla on oikeus irtisanoa sopimus laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Ehdotettu sääntely ei rajoita kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuutta tehdä sopimuksia niin kauan, kuin ne vastaavat palvelujen järjestämisestä. Sopimuksen mukainen toiminta voisi myös jatkua, jos tuleva maakunta katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Irtisanomisehto olisi sisällytettävä sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo sopimuskauden aikana ylittäisi viisikymmentä prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ja joiden sopimuskausi on vähintään viisi vuotta.

Lain voimassaolon aikana rajoitettaisiin myös suuria rakennusinvestointeja. Suuria, sote-uudistuksen tavoitteiden kannalta perusteltuja uudistuksia voisi tehdä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla.

Muualla verkossa