Publikationer och handböcker

KT:s publikationer presenteras här. Du kan beställa publikationer via KT:s Linja-portal. Länken till portalen finns i publikationspresentationerna. Om du får problem kan kontakta publikationsförsäljningen på adressen ktjulkaisut(at)kt.fi.

Förhandsbeställning av avtalsböckerna 2020–2021

Kommunsektorns nya avtalsböcker kommer ut hösten 2020. Kommunerna och samkommunerna kan beställa de nya kollektivavtalen på förhand i KT:s tjänst Linja 1.7–30.9.2020. KT:s kontaktpersoner och andra som har registrerat sig i tjänsten Linja kan beställa böckerna på förhand.

De finskspråkiga avtalsböckerna blir klara under hösten och leveransen av förhandsbeställda böcker inleds i början av november. Avtalsböckerna utkommer på svenska i slutet av året.

I oktober kommer de nya kommunala avtalsböckerna till försäljning i KT:s nätbokhandel. Där kan de beställas också av andra än de kunder som registrerat sig i Linja.


Alla publikationer