Suomeksi

Strategins mål är att våra medlemsorganisationer ska lyckas i rollen som arbetsgivare

KT:s verksamhetsidé och mission är att stödja medlemsorganisationerna att lyckas i rollen som arbetsgivare. Enligt vår vision är KT Finlands mest inflytelserika arbetsmarknadsaktör och våra medlemsorganisationer är attraktiva arbetsgivare.

KT:s verksamhetsidé och mission är att stödja medlemsorganisationerna att lyckas i rollen som arbetsgivare.
Innehållet i KT:s strategi har komprimerats i figuren som visar våra värderingar, mission, vision och våra viktigaste mål. En större version av bilden finns som pdf.

Strategin som godkändes av delegationen 21.10.2021 styr KT:s verksamhet. Strategins målår är 2030.

Vår mission är att genom intressebevakning och utvecklingsarbete skapa förutsättningar för medlemsorganisationerna att vara attraktiva arbetsgivare. Verksamhetsidén är att hjälpa medlemmarna att lyckas i rollen som arbetsgivare.

Enligt vår vision är KT Finlands mest inflytelserika arbetsmarknadsaktör 2030 och dess medlemsorganisationer attraktiva arbetsgivare.

Strategin förverkligas genom målen

Strategin beskriver hur KT bygger ett välfungerande arbetsliv och stöder sina medlemmar att lyckas i rollen som arbetsgivare.

Visionen ska nås via fyra huvudmål:

Enligt målen

 • arbetar vi för att våra medlemmar - kommuner välfärdsområden och företag - ska lyckas i rollen som arbetsgivare.
 • stöder vi våra medlemsorganisationer i praktiska arbetslivsfrågor och förändringarna i arbetslivet.
 • påverkar vi samhället och bevakar våra medlemmars intressen.
 • förnyar vi oss tillsammans med våra kunder.

Med utgångspunkt i målen utarbetas årligen en budget och verksamhetsplan som godkänns av delegationen.

Värderingar som styr vår verksamhet

 • mod
 • inflytande
 • kundperspektiv
 • ansvarsfullhet.

Värderingarna syns i all vår verksamhet

Vi vill skapa mervärde för våra medlemsorganisationer, utöver våra lagstadgade uppgifter.

KT:s verksamhetsidé och mission är att stödja medlemsorganisationerna att lyckas i rollen som arbetsgivare.
Innehållet i KT:s strategi har komprimerats i figuren som visar våra värderingar, mission, vision och våra viktigaste mål. En större version av bilden finns som pdf.

Verksamhetsmiljön har beaktats i strategin

Som underlag för strategiarbetet sammanställdes en beskrivning av verksamhetsmiljön och de pågående omfattande reformerna. Strategin beaktar KT:s nya ställning och välfärdsområdesreformen.

Faktorer i verksamhetsmiljön som påverkar strategin:

 •  kommunernas och välfärdsområdenas roller och reformen av avtalssystemet
 • förändringarna i arbetslivet och tillgången på arbetskraft
 • den demografiska utvecklingen och invånarnas servicebehov
 • den ekonomiska utvecklingen.

KT:s ledningsgrupp ledde beredningen av strategin och under processen fördes en dialog med KT:s personal, delegation och kundnätverk. Till stöd för strategiarbetet utfördes kundintervjuer.

Förvaltning

E-post:
toimisto@kt.fi