På svenska

Strategiassa tavoitteena jäsenyhteisöjen onnistuminen työnantajina

KT:n toiminta-ajatuksena eli missiona on auttaa jäsenyhteisöjä onnistumaan työnantajina. Vision mukaan KT on Suomen vaikuttavin työmarkkinatoimija ja sen jäsenyhteisöt ovat vetovoimaisia työnantajia.

KT:n strategian missiona on mahdollistaa jäsenyhteisöjen onnistuminen vetovoimaisina työnantajina.

KT:n toimintaa ohjaa strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi 21.10.2021. Strategian tavoitevuosi on 2030.

Mission mukaan mahdollistamme edunvalvonta- ja kehittämistyöllämme jäsenyhteisöjen onnistumisen vetovoimaisina työnantajina. Toiminta-ajatuksena on siis auttaa jäseniä onnistumaan työnantajina.

Vision mukaan KT on Suomen vaikuttavin työmarkkinatoimija vuonna 2030 ja sen jäsenyhteisöt vetovoimaisia työnantajia.

Strategiaa toteutetaan tavoitteiden kautta

Strategiassa kuvataan, miten KT rakentaa toimivaa työelämää ja tukee jäsentensä onnistumista työnantajina.

Visiota lähestytään neljän päätavoitteen kautta.

Tavoitteiden mukaan

 • edistämme kunta-, hyvinvointialue- ja yritysjäsentemme menestystä työnantajina
 • tuemme jäsenyhteisöjämme työelämän arjessa ja muutoksissa
 • vaikutamme yhteiskuntaan jäsentemme eduksi
 • uudistumme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tavoitteiden pohjalta laaditaan vuosittain talousarvio ja toimintasuunnitelma, jotka valtuuskunta hyväksyy.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat

 • rohkeus
 • vaikuttavuus
 • asiakaslähtöisyys
 • vastuullisuus.

Arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme.

Laissa määriteltyjen tehtävien toteuttamisen lisäksi haluamme tuoda lisäarvoa jäsenyhteisöillemme.

KT:n strategian missiona on mahdollistaa jäsenyhteisöjen onnistuminen vetovoimaisina työnantajina.
KT:n strategian sisältö on tiivistetty kuvaan, josta näkyvät KT:n arvot, missio, visio ja keskeiset tavoitteet. Isompi versio kuvasta löytyy pdf:stä.

Toimintaympäristö on otettu huomioon strategiassa

Strategiatyön pohjaksi koottiin kuvaus toimintaympäristöstä, jossa on käynnissä suuria muutoksia. Strategiassa on otettu huomioon KT:n uusi asema sekä hyvinvointialueuudistus.

Toimintaympäristössä strategiaan vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin

 • kuntien ja hyvinvointialueiden roolit ja sopimusjärjestelmän uudistuminen
 • työn murros ja työvoiman saatavuus
 • väestökehitys ja väestön palvelutarpeet
 • talouskehitys.

KT:n johtoryhmä ohjasi strategian valmistelua ja prosessin aikana käytiin vuoropuhelua KT:n henkilöstön, valtuuskunnan ja asiakasverkostojen kanssa. Strategian tueksi tehtiin asiakashaastatteluja.

Hallinto

Sähköposti:
toimisto@kt.fi