Suomeksi

Styrelsen beslutar om frågor på centralorganisationsnivå och sektionerna om avtal

KT:s organ är styrelsen, kommunsektionen, välfärdsområdessektionen och företagssektionen. KT:s styrelse ansvarar särskilt för ärenden på centralorganisationsnivå samt för ledningen av KT:s ekonomi och verksamhet. Sektionerna, som företräder sina medlemmar, har till uppgift att avtala om kollektivavtalen.

KT:n hallitus Kuntatalolla. Kuva: Markus Sommers.

KT:s styrelsemedlemmar fotograferade utanför Kommunernas hus, fotograf: Markus Sommers.

Styrelsen utövar beslutanderätt i ärenden som gäller arbetsmarknadens centralorganisationer. Sådana ärenden är bland annat

  • centralorganisationernas avtal och rekommendationer
  • lagberedning
  • utveckling av personalledningen, resultatet och arbetslivet
  • internationellt samarbete
  • allmänna rekommendationer för anställningsförhållanden och arbetslivsutveckling.

Styrelsen beslutar om arbetsordningen för sin egen del, samt om sektionernas arbetsordning utifrån sektionernas förslag.

Styrelsens beslut fattas som majoritetsbeslut.

Styrelsemedlemmar

KT:s styrelse har 15 medlemmar som alla har en personlig ersättare. Sektionernas ordförande sitter automatiskt i styrelsen och deras vice ordförande fungerar som personliga ersättare för dem.

Varje sektion väljer också medlemmar till styrelsen. Antalet medlemmar bestäms i förhållande till lönesumman för de arbetsgivare som sektionen företräder.

Ari Korhonen fungerar som styrelseordförande och Juha Rostedt och Taneli Kalliokoski som vice ordförande.

Styrelsen 1.1.2023–31.12.2025

Kommunsektionen

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

Outi Mäkelä, Nurmijärvi, Saml.

Pekka Salmi, Tammerfors, SDP

Juha Rostedt, Lahtis, Saml., vice ordf.

Lauri Kattelus, Letala, Saml.

Piia Elo, Åbo, SDP

Hanna Vuola, Nystad, C

Pekka Lokinperä, Hausjärvi, C

Taneli Kalliokoski, Nurmijärvi, C,
vice ordf.

Katariina Pylsy, Tavastkyeo, C

Marko Koskinen, Kides, Sannf.

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi, Sannf.

Laura Skaffari, Lojo, Gröna

Mari Huusko, Borgnäs, Gröna

Välfärdsområdessektionen

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

Olli Naukkarinen, Egentliga Tavastland, Saml.

Nina Brask, Kymmenedalen, SDP

Mervi Koski, Norra Österbotten, Saml.

Marja-Leena Alho, Satakunta, Saml.

Ari Korhonen, Egentliga Finland, SDP, ordf.

Antti Parpo, Egentliga Finland, Saml.

Jani Kokko, Keski-Suomi, SDP

Anneli Kiljunen, Etelä-Karjala, SDP

Maria Kaisa Aula, Mellersta Finland, C

Lasse Hautala, Södra Österbotten, C

Tanja Aidanjuuri, Vanda och Kervo, Sannf.

Anu Mattila, Norra Österbotten, Sannf.

Pertti Hemminki, Lappland, VF

Joona Mielonen, Kymmenedalen, VF

Företagssektionen

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

Juha Jääskeläinen, Norra Österbottens välfärdsområde Pohde

Jarkko Virtanen, Åbo stad

Sektionerna representerar sina medlemmar och beslutar om innehållet i avtalen

KT:s sektioner är kommunsektionen, välfärdsområdessektionen och företagssektionen.  Sektionerna beslutar om innehållet i kollektivavtalen i de organisationer de representerar.

Varje sektion har nio medlemmar och de har personliga ersättare. Sektionerna väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Finansministeriet utser medlemmarna och ersättarna i kommunsektionen bland de personer som sektionerna föreslår.

Finansministeriet utser också välfärdsområdessektionens medlemmar och ersättare. Åtta av dem representerar välfärdsområden och utses bland personer som områdena föreslår. En medlem och en ersättare i välfärdsområdessektionen företräder Finansministeriet.

Kommunsektionens och välfärdsområdessektionens medlemmar representerar sina medlemssamfunds arbetsgivare och har en central ställning som förtroendevalda eller anställda hos dem. När medlemmarna utses ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna och välfärdsområdena samt jämlikhetsaspekter beaktas.

Medlemmarna i företagssektionen väljs vid företagens representantmöte på det sätt som anges i företagssektionens arbetsordning. I företagssektionens arbetsordning finns närmare bestämmelser om representantmötet.

Kommunsektionens medlemmar

Medlemmarna och ersättarna i kommunsektionen förordnas för en fyraårsperiod som börjar vid ingången av året efter ett kommunalval. Sektionens första period är dock lite kortare.

Till kommunsektionen kan väljas en person som är valbar till kommunala förtroendeuppdrag och som samtyckt till att ta emot uppdraget.

Kommunsektionens ordförande är Outi Mäkelä och vice ordförande Pekka Salmi.

Kommunsektionen 1.1.2023–31.12.2025

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

 

Outi Mäkelä, Nurmijärvi, ordf.

Marjukka Palin, Euraåminne

Saml.

Juha Rostedt, Lahtis

Lauri Kattelus, Letala

Saml.

Pekka Salmi, Tammerfors,
vice ordf.

Sami Laakkonen, Joensuu

SDP

Piia Elo, Åbo

SDP

Hanna Vuola, Nystad

Pekka Lokinperä, Hausjärvi

C

Taneli Kalliokoski, Nurmijärvi

Katariina Pylsy, Tavastkyro

C

Marko Koskinen, Kides

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi

Sannf.

Laura Skaffari, Lojo

Mari Huusko, Borgnäs

Gröna

Pekka Heikkinen, Tusby

Harry Yltävä, Raseborg

VF

Välfärdsområdessektionens medlemmar

Medlemmarna och ersättarna i välfärdsområdessektionen förordnas för en fyraårsperiod som börjar vid ingången av året efter ett välfärdsområdesval.

Till välfärdsområdessektionen kan väljas en person som är valbar till välfärdsområdenas förtroendeuppdrag och som samtyckt till att ta emot uppdraget.

Välfärdsområdessektionens ordförande är Olli Naukkarinen och vice ordförande är Nina Brask.

Välfärdsområdessektionen 1.1.2023–31.12.2025

Ordinarie medlemmar

Personliga ersättare

 

Olli Naukkarinen, Egentliga
Tavastland, ordf.

Antti Parpo, Egentliga Finland

Saml.

Mervi Koski, Norra Österbotten

Marja-Leena Alho, Satakunta

Saml.

Nina Brask, Kymmenedalen,
vice ordf.

Jani Kokko, Mellersta Finland

SDP

Ari Korhonen, Egentliga Finland

Anneli Kiljunen, Södra Karelen

SDP

Maria Kaisa Aula, Mellersta
Finland

Eija-Riitta Niinikoski, Norra
Österbotten

C

Lasse Hautala, Södra Österbotten

Juha Korkeaoja, Satakunta

C

Tanja Aidanjuuri, Vanda
och Kervo

Anu Mattila, Norra Österbotten

Sannf.

Pertti Hemminki, Lappland

Joona Mielonen, Kymmenedalen

Gröna

Juha Sarkio, Finansministeriet

Marja Paavonen, Finansministeriet

Företagssektionens medlemmar

Medlemmarna i företagssektionen väljs vid företagens representantmöte på det sätt som anges i företagssektionens arbetsordning. I företagssektionens arbetsordning finns närmare bestämmelser om representantmötet.

Företagssektionens ordförande är Juha Jääskeläinen och vice ordförande Jarkko Virtanen.

Företagssektionen 1.6.2024–

Juha Jääskeläinen, Norra Österbottens välfärdsområde Pohde, ordf.

Jarkko Virtanen, Åbo stad, vice ordf. 

Social och hälsovårdssektorn

Ordinarie medlem

Personlig ersättare

Marika Metsähonkala, Seniorstiftelsen i Helsingfors sr

Piia Palviainen, Seniorstiftelsen i Helsingfors sr

Markku Hämäläinen, Järvi-Suomen Terveys Oy

Sami Sipilä, Södra Savolax välfärdsområde

Erja Jaatinen, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Tervia Logistiikka Oy och Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuolloin osuuskunta Tervia

Ilkka Luoma, Norra Österbottens välfärdsområde Pohde

Servicesektorn

Ordinarie medlem

Personlig ersättare

Jarkko Virtanen, Åbo stad

Kristiina Kukkohovi, Visit Turku Archipelago Oy

Juha Jääskeläinen, Norra Österbottens välfärdsområde Pohde

Eija Kangasoja, PPE-Köökki Oy

Jyrki Gerlander, Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy

Seppo Pajari, Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy

Jutta Tikkanen, Kaiku 24 Oy

Ari Mäkinen, Kaiku 24 Oy

Petri Jokela, Tampereen Vesi Oy

Maarit Rautavaara, Tampereen Vesi Oy

Undervisningssektorn

Ordinarie medlem

Personlig ersättare

Arja Flinkman, Etelä-Savon Koulutus Oy

Sari Simontaival, Etelä-Savon Koulutus Oy

 

KT bereder ärendena och sörjer för verkställigheten

KT:s anställda har hand om beredningen, med tillhörande förhandlingar, samt föredragningen och verkställigheten av styrelsens och sektionernas ärenden.

Förvaltning

E-post:
toimisto@kt.fi