Suomeksi
Nyhet

KT:s nya beslutsfattare har utsetts och sektionerna har inlett sin verksamhet

KT:s ledningsstruktur har omorganiserats. KT leds framöver av en styrelse och för avtalsverksamheten ansvarar en kommun-, en välfärdsområdes- och en företagssektion. Kommunsektionen höll sitt konstituerande sammanträde den 2 mars och välfärdsområdessektionen den 3 mars. (Medlemmarna i KT:s kommunsektion i Kommunernas hus, foto: Markus Sommers.)

KT:n kuntajaosto Kuntatalolla. Kuva: Markus Sommers.

KT:s kommunsektion och välfärdsområdessektion har organiserat sig och inlett sitt arbete. De nya organen ersätter KT:s delegation som beslutsfattande organ. I KT:s nya förvaltning stärks antalet företrädare för medlemssamfunden jämfört med tidigare. I stället för en delegation med 11 medlemmar fattas beslut i fortsättningen av 42 förtroendevalda och deras ersättare.

Till varje sektion har utsetts 9 medlemmar med ersättare. De företräder medlemssamfundens högsta ledning och kommer från olika håll i landet. Av välfärdsområdessektionens medlemmar är en företrädare för Finansministeriet. Sektionerna representerar sin egen medlemskår och har till uppgift att avtala om innehållet i kollektivavtalen.

Sektionsordförandena gläder sig åt helhetsbetoningen och den tydliga strukturen

Kommunsektionen höll sitt konstituerande sammanträde den 2 mars. Till ordförande för kommunsektionen utsågs kommundirektör Outi Mäkelä från Nurmijärvi och till vice ordförande biträdande borgmästare Pekka Salmi från Tammerfors.
Outi Mäkelä anser att KT:s nya beslutsstruktur är tydlig.

– KT ansvarar för helhetsbilden och driver alla medlemssamfunds intressen. Med tanke på granskningen av helheten är det viktigt att kommunikationen mellan sektionerna fungerar väl. Arbetsgivarna inom kommun- och välfärdssektorn förenas av en oro över tillgången till personal, dvs. hur man ska värna om sektorernas attraktions- och kvarhållningskraft.

Till ordförande för välfärdsområdessektionen utsågs välfärdsområdesdirektör Olli Naukkarinen från Egentliga Tavastlands välfärdsområde och till vice ordförande styrelseordföranden för Kymmenedalens välfärdsområde Nina Brask.

Olli Naukkarinen är entusiastisk över att börja arbeta med den historiska förändringen. Han anser att välfärdsområdessektionens viktigaste uppgift är att skapa verksamhetsmodeller och avtal genom vilka arbetslivet inom välfärdssektorn utvecklas i gott samarbete.

– Jag hoppas att vi hittar lösningar som både motiverar arbetstagarna och är samhällsekonomiskt hållbara.

KT:n hyvinvointialuejaoston jäsenet Kuntatalolla. Kuva: Markus Sommers.

Medlemmarna i KT:s välfärdsområdessektion i Kommunernas hus. Välfärdsområdessektionen höll sitt konstituerande sammanträde 3.3.2023. Foto: Markus Sommers.

Företagssektionen kommer att inleda sin verksamhet något senare. Företagssektionens medlemmar har valts vid företagens representantmöte. Då valdes personaldirektör Juha Jääskeläinen från Norra Österbottens välfärdsområde till ordförande och verkställande direktör Markku Hämäläinen från Järvi-Suomen terveys Oy till vice ordförande.

KT:s nyutnämnda styrelse inleder också snart sitt arbete

Vid sina första sammanträden utsåg sektionerna sina företrädare i KT:s styrelse. Styrelsen ansvarar för verksamheten på centralorganisationsnivå, den övergripande utvecklingen av avtalssystemen samt KT:s ekonomi och verksamhet. Styrelseordföranden utnämns vid det kommande konstituerande sammanträdet.

Den lag som styr KT:s verksamhet reviderades 1.7.2021 samtidigt som den lagstiftning som styr välfärdsområdesreformen trädde i kraft. Den administrativa förändring som nu genomförs är betydande i KT:s över 50-åriga historia. Organens mandatperiod bestäms enligt kommunal- och välfärdsområdesvalen, vilket innebär att denna första mandatperiod är cirka 3 år.