Suomeksi
Nyhet

Företag i kommun- och välfärdssektorn – välkomna som medlemmar i KT!

Visste du att även företag som ägs av kommuner och välfärdsområden kan ansluta sig till KT? Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna är lagstadgade medlemmar i KT. Även aktiebolag, andelslag och stiftelser som ägs av dessa kan nu ansluta sig som medlemmar.

Oranssipaitainen henkilö ojentaa kätensä ja haluaa kätellä ja toivottaa tervetulleeksi. Kuva: Mostphotos.

Ett villkor för medlemskap i KT är ägarens bestämmanderätt i företaget. Villkoret uppfylls när en eller flera av KT:s lagstadgade medlemmars ägarandel i företaget överstiger 50 procent.

KT:s medlemsavgift är konkurrenskraftig och beror på företagets storlek. 

KT förhandlar för sina företagsmedlemmar

KT förhandlar fram riksomfattande kollektivavtal och utvecklar arbetslivet. Vi är också en central arbetsmarknadsorganisation som representerar arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet.

Som medlemmar i KT tillämpar företag inom social- och hälsovårdssektorn kollektivavtalen för välfärdsområdena och företag inom andra sektorer AVAINTA rf:s avtal fram till utgången av deras avtalsperiod. KT:s företagssektion ansvarar i framtiden för utvecklingen av företagens avtalssystem och övriga verksamhet. Representanterna som valts till företagssektionen representerar medlemsföretagen och medlemsföretagens ägare.

Kollektivavtalen inom social- och hälsovårdssektorn löper ut den 30.4.2025. Senast våren 2025 när AVAINTA Arbetsgivarna rf:s avtal löper ut är det dags att förhandla om egna avtal för KT:s medlemsföretag även inom undervisningen och andra sektorer. 

Varför lönar det sig för ett företag att bli medlem i KT?

KT har många sakkunniga som erbjuder företagsmedlemmar högklassig rådgivning, utbildning och intressebevakning på centralorganisationsnivå.

Företagsmedlemmarna får bland annat stöd för bolagisering och överlåtelse av rörelse samt tillgång till en omfattande utvecklingsverksamhet för arbetslivet och nätverk.

Dessutom erbjuder KT sakkunnig kommunikation och material som stöd för arbetsgivarverksamheten.

Vi betjänar i frågor om medlemskap och olika avtalssektorer bland annat via vår e-postservice.

AVAINTA rf rekommenderar medlemskap i KT senast den 1 januari 2025 

AVAINTA Arbetsgivarna rf beslutade på sitt möte den 27.10.2023 att inleda utredningar om en nedläggning av föreningens operativa verksamhet från och med den 1.1.2025. Samtidigt beslutade föreningen rekommendera medlemskap i KT för så kallade KT-behöriga medlemmar senast den 1.1.2025.

Mer på webben

KT Företag

E-post:
yritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om medlemskap.

Kollektivavtal för social- och hälsovårdssektorn

E-post:
soteyritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om SH-avtalet, tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA).

Kollektivavtal för undervisningssektorn

E-post:
opetusyritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om kollektivavtal för undervisningssektorn (kollektivavtal för AVAINTA och AVAINOTES).

Kollektivavtal för andra servicesektorer

E-post:
palveluyritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om kollektivavtal för andra servicesektorer (AVAINTES).