Suomeksi
Nyhet

Nya beslutsfattare har valts till KT:s företagssektion

Företagssektionen representerar KT:s företagsmedlemmar. Den beslutar bland annat om nya kollektivavtal för företagsmedlemmarna.

 

Pöydällä on KT:n hallinnon puheenjohtajan käyttämä nuija.

I slutet av maj valde KT:s företagsmedlemmar sina nya representanter till KT:s företagssektion. Juha Jääskeläinen, personaldirektör för Norra Österbottens välfärdsområde, fick fortsatt förtroende som ordförande för företagssektionen. Jarkko Virtanen, Åbo stads ägarstyrningsdirektör, valdes till vice ordförande.

Till sektionen valdes nio medlemmar och en personlig ersättare för var och en av dem. Av medlemmarna representerar en undervisningssektorn, tre social- och hälsovårdssektorn och fem andra servicesektorer, såsom måltids- och fastighetstjänster samt ekonomi- och personalförvaltning.

Företagssektionens viktigaste uppgift är att besluta om kollektivavtalen för KT:s företagsmedlemmar. Sektionens ordförande sitter i KT:s styrelse, där man behandlar frågor som gäller till exempel intressebevakning och påverkansarbete på centralorganisationsnivå.  

Kommunens och välfärdsområdets företag kan bli medlemmar i KT

Företag, stiftelser och andelslag som ägs av kommuner och välfärdsområden kan ansluta sig till KT. Ett villkor för medlemskap är att en eller flera kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar utövar bestämmande inflytande i företaget.

Antalet företagsmedlemmar i KT ökar i snabb takt. I början av juni hade KT 39 företagsmedlemmar. KT har dessutom godkänt 15 företag som medlemmar, vars medlemskap börjar vid ingången av 2025.

Fler medlemmar förväntas ansluta sig när beslutsfattandet om Avainta rf:s framtid framskrider. Arbetsgivarorganisationen Avainta rf, som företräder företag inom kommunsektorn, utreder en upplösning av föreningen. Avaintas extra medlemsmöte beslutade 27.10.2023 att inleda en nedläggningsprocess enligt vilken Avaintas operativa verksamhet ska upphöra 1.1.2025.

KT:s företagssektions nya medlemmar

Ordförande:
Juha Jääskeläinen, personaldirektör (Norra Österbottens välfärdsområde Pohde)
 

Vice ordförande:  
Jarkko Virtanen, ägarstyrningsdirektör (Åbo stad)

Medlemmar från social- och hälsovårdssektorn:

Marika Metsähonkala, verkställande direktör (Seniorstiftelsen i Helsingfors sr), ersättare Piia Palviainen, direktör för serviceverksamheten (Seniorstiftelsen i Helsingfors sr)

Markku Hämäläinen, verkställande direktör (Järvi-Suomen Terveys Oy), ersättare Sami Sipilä, sektordirektör för koncerntjänster (Södra Savolax välfärdsområde)

Erja Jaatinen, verkställande direktör (Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Tervia Logistiikka Oy och Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuolloin osuuskunta Tervia), ersättare Ilkka Luoma, välfärdsområdesdirektör (Norra Österbottens välfärdsområde Pohde)

Medlemmar från servicesektorn:

Jarkko Virtanen, ägarstyrningsdirektör (Åbo stad), ersättare Kristiina Kukkohovi, verkställande direktör (Visit Turku Archipelago Oy)

Juha Jääskeläinen, personaldirektör (Norra Österbottens välfärdsområde Pohde), ersättare Eija Kangasoja, verkställande direktör (PPE-Köökki Oy)

Jyri Gerlander, verkställande direktör (Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy), ersättare Seppo Pajari, direktör för serviceaffärsverksamheten (Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy)

Jutta Tikkanen, verkställande direktör (Kaiku 24 Oy), ersättare Ari Mäkinen, förvaltningsdirektör (Kaiku 24 Oy)

Petri Jokela, verkställande direktör (Tampereen Vesi Oy), ersättare Maarit Rautavaara, personalchef (Tampereen Vesi Oy)

Medlemmar från undervisningssektorn:

Arja Flinkman, verkställande direktör (Etelä-Savon Koulutus Oy), ersättare Sari Simontaival, rektor (Etelä-Savon Koulutus Oy)