Suomeksi
Nyhet

Företagsmedlemmar som anslutit sig till KT senast 30.4 hinner påverka vid företagssektionens representantmöte

Beslut som gäller KT:s företagsmedlemmar fattas inte av kommunsektionen eller välfärdsområdessektionen, utan företagen har en egen sektion i KT:s förvaltning. Den nuvarande företagssektionen har varit verksam sedan 2021. I maj utses nya medlemmar till sektionen.

Henkilö täyttää lomaketta tabletilla.

KT:s företagssektion har bland annat till uppgift att besluta om frågor som gäller företagsmedlemmarnas kollektivavtal. Sektionens ordförande sitter också i KT:s styrelse och beslutar om frågor som gäller KT:s administration och intressebevakning på centralorganisationsnivå.

KT:s nuvarande företagssektion har nio medlemmar som företräder KT:s företagsmedlemmar i beslutsfattandet.  

Ordförande för företagssektionen är personaldirektör Juha Jääskeläinen från Norra Österbottens välfärdsområde och vice ordförande är verkställande direktör Markku Hämäläinen från Järvi-Suomen Terveys Oy.  

Nya medlemmar till företagssektionen i maj

Företagssektionens nästa representantmöte är 31.5.2024. Vid representantmötet väljer KT:s företagsmedlemmar bland sig representanter till företagssektionen för följande mandatperiod.  

För att nya företagsmedlemmar ska hinna delta i representantmötet i maj måste de ansöka om medlemskap i KT senast 30.4.2024. Ansökan görs elektroniskt i KT:s webbtjänst Linja, som är avsedd för arbetsgivarkunder. Ansökan godkänns av KT:s styrelse.