På svenska
Uutinen

Kuntatyönantajien ja hyvinvointialueiden yhteistyö uudistuksessa on välttämätöntä

Julkisuudessa on esitetty väittämiä palkkakartelleista. Kartellilla tarkoitettaneen sitä, että eri työnantajat maksaisivat samasta työstä samaa palkkaa yhteisesti näin sopien. Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT ei ole antanut ohjetta palkkakartelleista eikä katso niitä mahdollisiksi.

Toimintakulut kasvavat. Kuva: Alexander Stein / Pixabay

Työnantajat noudattavat voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia sekä paikallisia palkkausjärjestelmiä. Tämä koskee niin nykyistä toimintaa kuin 1.1.2023 tapahtuvaa henkilöstön liikkeen luovutusta kuntatyönantajilta hyvinvointialuetyönantajille. Näin ollen palkat maksetaan muun muassa työn vaativuudenarviointijärjestelmien osoittamalla tavalla. Esimerkiksi rekrytointilisiä voidaan myös käyttää tarvittaessa.

KT katsoo tämän lisäksi, että esimerkiksi juuri ennen työnantajavaihdosta tehdyistä tasokorotuksenomaisista palkankorotuksista tulee pidättäytyä. Tällaisia tapauksia on aiemmin esiintynyt, esimerkiksi sote-kuntayhtymiä perustettaessa. Ylilyönnit voivat johtaa jopa vahingonkorvausvelvollisuuteen kuntaa kohtaan.

Henkilöstösiirtoja on välttämätöntä valmistella ennakolta

Työnantajayhteistyö muutokseen valmistauduttaessa on välttämätöntä. Luovuttavilla työnantajilla on muun muassa lakiin perustuva velvollisuus antaa palkkatietoja siirtyvästä henkilöstöstä. Myös palkkojen harmonisoinnin laajuus on selvitettävä. Henkilöstösiirtoja on välttämätöntä valmistella yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa.

KT tukee muutoksessa niin nykyisiä työnantajia kuin uusia hyvinvointialuetyönantajia. Hyvinvointialueiden HR-valmistelijoiden verkosto jakaa kuukausittain eri kokoonpanoissa kokemuksiaan uudistuksen toimeenpanoon liittyen. Aikaa historiallisen suurille henkilöstösiirroille on niukasti.

Hyvinvointialueuudistuksessa perustetaan 21 uutta hyvinvointialuetyönantajaa

Hyvinvointialueuudistuksessa syntyy suuria työnantajia, joiden palveluksessa on muutamasta tuhannesta työntekijästä useisiin kymmeniin tuhansiin työntekijää. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestäjinä jatkavat lisäksi Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT