Suomeksi
Nyhet

Ökningen av nybörjarplatser i högskolorna behövs verkligen

Högskolorna ökar antalet nybörjarplatser med cirka 2300 år 2022. KT har i sina ställningstaganden pekat på behovet av att öka antalet studieplatser i synnerhet i branscher med brist på arbetskraft.

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om de nya studieplatserna vid högskolorna publicerades den 20 december. Antalet studieplatser ökas vid universitet och yrkeshögskolor i hela landet. Besluten är en fortsättning på utvidgandet av högskoleutbildningen under denna regeringsperiod och kompletterar ökningen på drygt 10 200 studieplatser som planerats för åren 2020–2022. 

Nybörjarplatser fördelas särskilt till branscher med brist på arbetskraft för att säkerställa kompetenstillgången. Hälften av de nya studieplatserna vid yrkeshögskolorna fördelas till hälso- och välfärdsbranschen.

KT har i sina ställningstaganden lyft fram behovet av utbildning i synnerhet inom branscher med brist på arbetskraft för att säkerställa kompetenstillgången. 

– I Undervisnings- och kulturministeriets beslut har behovet av arbetskraft och utbildningen som en lösning beaktats. Ökningarna är välkomna och tryggar kommunernas och välfärdsområdenas service, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Antalet nybörjarplatser ska stå i proportion till hur många som utbildas i branschen i sin helhet.   

– Antalet nybörjarplatser till exempel för studier inom socialarbete och psykologi är betydande. Besluten om nya studieplatser inom vårdsektorn och dessutom tidigare än väntat är mycket välkomna, säger Juho Ruskoaho, arbetsmarknadsutredare. 

– Men antalet utbildningsplatser är fortfarande inte tillräckligt på alla områden, säger Ruskoaho. Antalet utexaminerade läkare är trots ökningarna inte tillräckligt, varken för att avhjälpa den nuvarande läkarbristen eller med tanke på servicebehoven i framtiden. 

Fler nybörjarplatser inom hälso- och välfärdsbranschen för att tillgodose arbetskraftsbehovet 

 För att tillgodose arbetskraftsbehovet inom hälso- och välfärdsbranschen har man under åren 2020–2021 sammanlagt ökat antalet studieplatser inom utbildningen till sjukskötare med 726 platser, till psykolog med 112 platser, läkare och tandläkare med 19 platser, logopeder med 61 platser samt socialarbetare med 82 platser. 

Ökningarna i nybörjarplatserna år 2022 kommer att fördelas enligt följande: 630 till sjukskötarutbildningen, 125 till psykologutbildningen, 60 till läkarutbildningen, 44 till logopedutbildningen och 80 till socialarbetarutbildningen.

I utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik har antalet nybörjarplatser ökat med 2 100 under åren 2018–2022. Av dessa ger 130 studieplatser möjlighet till magisterexamen som ger behörighet för ledningsuppgifter inom branschen. En motsvarande ökning kunde också behövas de närmaste åren med tanke på kommande reformer som styr dimensioneringen och kvalifikationerna inom småbarnspedagogiken. 
 


Mer på webben

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT