På svenska
Uutinen

Korkeakoulujen lisäaloituspaikat tulevat tarpeeseen

Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään vuodelle 2022 noin 2 300:lla. KT on nostanut omissa kannanotoissaan esiin tarvetta lisätä koulutuspaikkojen määrää erityisesti työvoimapula-aloilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiedot korkeakoulujen lisäaloituspaikoista 20. joulukuuta. Koulutuspaikkoja lisätään yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea. Nyt tehdyt päätökset ovat jatkoa tällä hallituskaudella toteutetulle korkeakoulutuksen laajentamiselle, täydentäen vuosille 2020–2022 kohdennettuja runsaan 10 200 aloituspaikan lisäyksiä.

Lisäaloituspaikkoja kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.  Ammattikorkeakoulujen lisäpaikoista puolet on kohdennettu terveys- ja hyvinvointialoille.

KT on kannanotoissaan nostanut esiin erityisesti työvoimapula-alojen koulutustarpeet työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksessä on tunnistettu hyvin työvoiman lisätarpeet ja koulutuksen tuomat ratkaisut. Lisäykset ovat tervetulleita kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden turvaamiseksi, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Aloituspaikkojen lisäykset on suhteutettava alan kokonaiskoulutusmääriin.  

– Esimerkiksi esitetyt sosiaalityöntekijöiden ja psykologien lisäkoulutuspaikkamäärät ovat suuruusluokaltaan merkityksellisiä. Hoitoalan tehtäviin suunnitellut lisäykset tässä päätöksessä ja aiemmin tehtyinä ovat olleet erittäin tervetulleita, kommentoi työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho.

Kaikilla aloilla koulutuksen kohdentuminen ei kuitenkaan ole vielä Ruskoahon mukaan riittävää.

– Lääkärien koulutusmäärien nostot ovat kuitenkin jälleen riittämättömiä nykyiseen lääkäripulaan sekä tuleviin palvelutarpeisiin nähden.

Aloituspaikkoja lisää terveys- ja hyvinvointialojen työvoimatarpeisiin

Terveys- ja hyvinvointialojen työvoimatarpeisiin on vastattu lisäämällä vuosina 2020–2021 sairaanhoitajakoulutusta yhteensä 726 koulutuspaikalla, psykologikoulutusta yhteensä 112, lääkäri- ja hammaslääkärikoulutusta yhteensä 19, logopedikoulutusta yhteensä 61 sekä sosiaalityöntekijöiden koulutusta yhteensä 82 koulutuspaikalla.

Vuodelle 2022 tehtävien lisäysten jälkeen lisäaloituspaikkoja kohdennetaan sairaanhoitajakoulutukseen 630, psykologikoulutukseen 125, lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen 60, logopedikoulutukseen 44 sekä sosiaalityöntekijöiden koulutukseen 80.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta on lisätty 2 100 aloituspaikalla vuosille 2018–2022. Näistä 130 lisäpaikkaa mahdollistaa alan johtotehtäviin vaadittavan maisteritutkinnon. Tulevien varhaiskasvatuksen mitoitusta ja ammattipätevyyttä säätelevien uudistusten perusteella vastaava lisäys olisi tarpeen myös tulevina vuosina.


Muualla verkossa

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT