Suomeksi
Pressmeddelande

Henkilöstön palkitseminen etenee kunta- ja hyvinvointialalla

Kommun- och välfärdssektorns arbetsgivare kommer enligt en färsk rapport att utveckla belöningarna till personalen. Största delen av arbetsgivarna är nöjda med löneuppgörelsen för kommun- och välfärdssektorn år 2022.

Työntekijä ja työnantaja kättelevät. Kuva: Mostphotos.

En betydande del av personalen i kommunerna och välfärdsområdena omfattas av olika belöningssystem. Det här framgår av en rapport som Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT publicerat.

Belöningar har blivit aktuella på grund av den personalbrist som råder i kommunerna och välfärdsområdena i hela landet. Också förändringen i statsfinansieringen för med sig nya krav på utveckling för kommunerna och välfärdsområdena.

– Kommunerna och välfärdsområdena utvecklar kontinuerligt sin verksamhet. Olika belöningsmetoder behövs till stöd för detta arbete. Belöningar behövs också för att stödja personalens arbetsförmåga och motivation, säger Niilo Hakonen, ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling vid KT.

Belöningarna är inte alltid pengar

Enligt KT:s utredning har kommun- och välfärdssektorn många olika belöningsformer till sitt förfogande.  
Totalt 89 procent av välfärdssektorns och 70 procent av kommunsektorns arbetsgivare använder rekryteringstillägg eller tillägg till anställda som förbinder sig att stanna kvar en viss tid.

Bland annat snabba belöningar och engångsbonusar har blivit vanligare. Ungefär två tredjedelar av välfärdsområdenas och cirka 60 procent av kommunernas personal omfattas redan av dem. En stor del av arbetsgivarna kommer att öka användningen av den typen av belöningar.

Snabba belöningar är typiskt små belopp som betalats efter ett väl utfört arbete. Engångsbonusar är mångsidigt användbara belöningar som kan delas ut till såväl individer som grupper.

Personalen får också varierande naturaförmåner. Alla välfärdsområden använder till exempel en mångsidig förmånsapplikation, som till exempel Epassi. Kommunerna kan erbjuda sin personal till exempel avgiftsfri eller förmånlig tillgång till gymnastiksalar och simhallar. De har också utvecklat flexibel praxis för distans- eller hybridarbete.

Flera arbetsgivare överväger att ta i bruk nya sätt att belöna personalen. Bland annat nämndes familjevänliga verksamhetsmodeller, arbetstidsbanker och stöd för personalens motions- och hobbygrupper.

Arbetsgivarna är nöjda med löneuppgörelsen 2022

I belöningsenkäten frågades också om arbetsgivarna var nöjda med löneuppgörelsen för kommun- och välfärdssektorn år 2022. Enkäten genomfördes i augusti 2023.

Nöjda eller ganska nöjda med löneuppgörelsen var 74 procent av organisationerna i välfärdssektorn och 71 procent av organisationerna i kommunsektorn. Endast 10 procent av organisationerna i välfärdssektorn och 16 procent i kommunsektorn var missnöjda eller rätt missnöjda.

Arbetsgivarna var särskilt nöjda med att de lokala justeringspotterna fått en stor betydelse i löneuppgörelsen. Enligt arbetsgivarna har användningen av lokala justeringspotter lett till att lönesystemet utvecklats och att lönesättningen blivit mer rättvis.

KT:s rapport (på finska)

Så gjordes utredningen

  • Belöningsenkäten skickades i början av juni 2023 till alla kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar i Finland. Svarstiden löpte ut i slutet av augusti 2023.
  • Enkäten besvarades av 188 organisationer, av vilka 22 var från välfärdssektorn. Organisationerna sysselsätter sammanlagt ungefär 359 000 personer. Svaren täcker 89 procent av personalen i välfärdssektorn, 72 procent i kommunerna och 81 procent i hela sektorn.  
  • Den goda svarsprocenten gör att resultaten kan presenteras som sådana utan till exempel koefficienter som beaktar organisationens storlek. Eftersom undersökningen gäller belöningar till personalen har alla resultat presenterats i procent av antalet anställda i de tillfrågade organisationerna.

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT