Suomeksi
Nyhet

Finland behöver fler internationella experter

Hur gör vi Finland till ett lockande och intressant land för internationella experter? Detta utreds i ett nationellt forskningsprojekt som inleddes i oktober. Projektet tillgodoser både den privata och den offentliga sektorns behov. KT deltar i projektet.

Maahanmuuttajat suomessa, kuvitus

I projektet deltar arbetsmarknadsorganisationer, ministerier, städer och en pensionsförsäkringsanstalt. Projektet söker svar på frågan hur vi gör Finland mer lockande, engagerande och attraktivt för kvalificerade arbetstagare samt till ett land som utlandsfinländare enkelt kan återvända till och där det är lätt för utlänningar att få arbete.

Forskningsprojektet som inleddes i oktober avslutas i mars 2023. Projektet tillgodoser både den privata och den offentliga sektorns behov. Den genomförs av E2 Forskning som är ett tvärvetenskapligt, allmännyttigt forskningsinstitut.

Arbetskraftsinvandring behövs

Projektet finansieras av Finlands Näringsliv, Centralförbund, Teknologiindustrin, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, KEVA, Teknikens Akademiker, Industrins lönearbetare, Utrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Uleåborg.

Arbetsminister Tuula Haatainen säger att det är fint att vi genom forskning får fram ytterligare information om hur vi tillsammans kan utveckla hela migrationshelheten. Kvalificerad arbetskraft är en viktig resurs för att stärka sysselsättningen.

– Vid ministeriet arbetar vi nu hårt för att migrationsprocesserna ska bli smidiga och att hela systemet ska fungera.

I kommunsektorn har vi brist på kvalificerad personal i synnerhet inom social- och hälsovården.

– Det är viktigt för KT att delta i finansieringen av det här projektet som söker lösningar på bland annat frågan om hur vi kan främja arbetsrelaterad invandring. Vi behöver snabba åtgärder och tillförlitliga uppgifter som underlag för besluten, säger Anna Kukka, förhandlingschef vid KT.

En av städerna som deltar i finansieringen av projektet är Tammerfors.

– Städerna behöver kvalificerad arbetskraft. Framgångsrika företag är en förutsättning för framgångsrika regioner. Därför deltar Tammerfors i projektet och vi kommer att använda oss av undersökningsresultaten i beslutsfattandet, säger Anna-Kaisa Ikonen, borgmästare i Tammerfors,

Mer på webben, på finska och engelska