Suomeksi
Nyhet

Rapport om distansarbete inom kommunsektorn

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har tillsammans sammanställt en rapport om distansarbete och dess utnyttjande inom kommunsektorn.

Nainen tekee etätöitä kotona. Kuva: William Iven / Unsplash.

Rapporten blev färdig precis innan coronepidemin bröt ut i Finland. Samtidigt blev distansarbetet aktuellare än någonsin tidigare. I många uppgifter övergick stora skaror till att arbeta annanstans än på sina ordinarie arbetsplatser, vilket nästan över en natt gjorde Finland till ett stort försökslaboratorium för distansarbete.

På grund av distansarbetet har kontakterna med den övriga arbetsgemenskapen för många ändrats avsevärt. Nytt har också varit till exempel att flera familjemedlemmar samtidigt kan vara hemma under dagtid, antingen för att arbeta eller för att studera på distans.

Det lönar sig att samla erfarenheter av distansarbete

Det lönar sig att samla erfarenheter av distansarbetet under den rådande exceptionella situationen. Erfarenheterna hjälper oss med återhämtningen efter undantagsförhållandena. De hjälper oss också när vi funderar över hur det lönar sig att distansarbeta och hur man vill ordna distansarbetet under de kommande åren. Rapporten utgör en bra analysram för detta ändamål.

Rapporten om distansarbete, som sammanställts gemensamt av KT Kommunarbetsgivarna och de huvudsakliga avtalsorganisationerna inom kommunsektorn, har utarbetats till stöd för kommunorganisationerna, när dessa i sinom tid drar upp riktlinjer för och funderar på hur distansarbete kan utnyttjas. I rapporten beskrivs vad som är nytt med att utföra och låta utföra distansarbete och vad det för närvarande lönar sig för kommunorganisationerna att veta om det. Hur kan distansarbete användas exempelvis för att underlätta rekrytering och främja resultat och välbefinnande i arbetet?

Publikationen på KT:s finska webbplats

Etätyö ja sen hyödyntäminen kunta-alalla -raportin kansi

 Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla >

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Iikka Niinimaa

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2040
Mobiltelefon:
+358 45 180 7767
E-post:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT