Suomeksi
Nyhet

Kommunerna behöver snabbt ett ekonomiskt räddningspaket

Ekonomidirektörerna i landets största städer uppskattar att coronakrisen kommer att medföra kostnader i miljardklassen för kommunerna. Kommunförbundet vädjar till regeringen att snabbt förbereda ett räddningspaket som stöd för kommunerna.

Kuntatalouden näkymät heikkenevät. Kuca: Pxhill.

Coronaepidemin försvagar den kommunala ekonomin med minst 1,5 miljarder euro år 2020

Enligt ekonomidirektörernas uppskattning kommer coronaepidemin att minska städernas och kommunernas inkomster från kommunal- och samfundsskatten med över 700 miljoner euro. Ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna försvagar den kommunala ekonomin med minst 400 miljoner euro. De krympande avgifts- och försäljningsintäkterna minskar kommunernas inkomster med cirka 200 miljoner euro. Därtill innebär de övriga ekonomiska konsekvenserna, såsom ökade kostnader för räddningsväsende, att den kommunala ekonomin försvagas med över 100 miljoner euro.

Hur stora konsekvenser epidemin får är beroende av hur lång tid undantagsförhållandena varar, hur mycket personal som permitteras och hur snabbt företagsverksamheten börjar återhämta sig och konsumenternas förtroende återställs. Inom alla kommunala sektorer kan kostnaderna öka och verksamheten förändras på grund av övertidsarbete, beredskap, flyttning av semestrar, sjukfrånvaro och specialarrangemang.
Uppskattningarna av epidemins konsekvenser för den kommunala ekonomin är minimikostnader, de faktiska konsekvenserna kan bli flerfaldiga.

Kommunerna behöver genast ett räddningspaket

Kommunekonomin var i kris redan innan epidemin bröt ut. Regeringen har vädjat till kommunerna att undvika permitteringar. Det står klart att staten måste stödja kommunerna betydligt mer än hittills, om man till exempel verkligen vill undvika permitteringar. Många av de städer och kommuner som nu planerar permitteringar har under de senaste åren haft stora underskott eller negativt årsbidrag.

Statens ansvar för tjänsterna förutsätter extra stöd för kommunerna. För att den kommunala ekonomin ska tryggas behövs det genast konkreta och trovärdiga förslag från regeringen om ett stödpaket för den kommunala ekonomin. Regeringen måste lägga fram förslag om belopp, åtgärder, finansieringskanaler och tidtabell för stödpaketet för att tjänsterna med säkerhet ska kunna tryggas också när epidemin eventuellt förlängs och utvidgas.

Kommunerna kan inte sköta nya uppgifter

Regeringen måste fatta beslut om att kommunerna inte ska påföras nya uppgifter och skyldigheter under denna regeringsperiod.

Beredningen av dimensioneringen av vårdpersonalen och den utvidgade läroplikten samt andra lagändringar som ökar kommunernas kostnader bör avbrytas omedelbart.

Bedömningarna av coronakrisens konsekvenser för ekonomin baserar sig på Kommunförbundets enkät, där ekonomidirektörerna i de 24 största städerna bedömt de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset enligt den nuvarande situationen.

Mer på webben

•   Kommunförbundets pressmeddelande 22.3.2020 >