På svenska
Uutinen

Kunnille tarvitaan pikaisesti talouden pelastuspaketti

Koronakriisi aiheuttaa kunnille miljardiluokan kustannukset, arvioivat suurimpien kaupunkien talousjohtajat. Kuntaliitto vetoaa hallituksen, että se valmistelee nopeasti pelastuspaketin kuntien tukemiseksi.

Kuntatalouden näkymät heikkenevät. Kuca: Pxhill.

Koronaepidemia heikentää kuntien taloutta vuonna 2020 vähintään 1,5 miljardilla eurolla

Talousjohtajien arvioiden mukaan koronavirusepidemia pienentää kaupunkien ja kuntien kunnallis- ja yhteisöverotuloja yli 700 miljoonaa euroa. Sote-menojen kasvu heikentää kuntataloutta vähintään 400 miljoonaa euroa. Maksu- ja myyntituottojen pieneneminen vähentää kuntien tuloja noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi muut talousvaikutukset, esimerkiksi pelastustoimen kustannusten kasvu, heikentävät kuntataloutta yli 100 miljoonaa euroa.

.Koronavirusepidemian vaikutusten suuruuteen vaikuttaa se, kuinka kauan poikkeusolot kestävät, kuinka paljon henkilöstöä joudutaan lomauttamaan ja miten nopeasti yritystoiminnan toipuu ja kuluttajien luottamus palautuu. Ylityöt, varallaolo, lomien siirrot, sairauspoissaolot ja muut erityisjärjestelyt lisäävät kustannuksia kaikilla kunnan toimialoilla kustannuksia.

Arviot ovat koronaepidemian vaikutuksista kuntatalouteen ovat vähimmäiskustannuksia, todelliset vaikutukset voivat olla moninkertaisia.

Pelastuspaketti kunnille tarvitaan heti

Kuntatalous oli kriisissä jo ennen koronavirusepidemian puhkeamista. Hallitus on vedonnut kuntiin, että ne välttäisivät lomautuksia. On selvää, että valtion on tuettava kuntia huomattavasti enemmän kuin tähän asti, jos esimerkiksi lomautuksia todella halutaan välttää. Monet lomautuksia nyt eteenpäin vievät kaupungit ja kunnat ovat sellaisia, joissa alijäämät ovat jo olleet viime vuosina suuria tai vuosikate negatiivinen.

Valtion vastuu palveluista edellyttää lisätukea kunnille. Kuntatalouden turvaamiseksi hallitukselta tarvitaan heti konkreettisia ja uskottavia esityksiä kuntatalouden tukipaketin euromäärästä, toimenpiteistä, rahoituskanavista ja aikataulusta, jotta palvelut pystytään varmuudella turvaamaan myös epidemian mahdollisesti pidentyessä ja laajentuessa.

Kunnat eivät pysty hoitamaan lisätehtäviä

Hallituksen tulisi päättää, ettei kuntien uusia tehtäviä ja velvoitteita lisätä tällä hallituskaudella.

Hoitajamitoitusvalmistelut, oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu ja muiden kuntien kustannuksia kasvattavien lakimuutosten on lopetettava välittömästi.

Arviot koronakriisin talousvaikutuksista perustuvat Kuntaliiton kyselyyn, jossa 24 suurimman kaupungin talousjohtajat arvioivat koronaepidemia talousvaikutuksia tämän hetkisten tietojen pohjalta.

Muualla verkossa

•    Kuntaliiton tiedote 22.3.2020 >