Suomeksi
Pressmeddelande
Arbetsmarknadsorganisationernas utfästelse:

Finländarnas arbetsplatser, utkomster och företag ska tryggas

Coronakrisen utmanar just nu hela det finländska samhället, och var och en av oss kommer inom de närmaste veckorna att se effekterna av corona i våra närmaste kretsar. Arbetsmarknadens centralorganisationer (Akava, EK, KT, FFC och STTK) försöker tillsammans hitta en lösning som kan trygga verksamheten i det finska samhället.

Toimisto on tyhjä. Kuva: kate.sade / Unsplash.

Coronakrisen utmanar just nu hela det finländska samhället, och var och en av oss kommer inom de närmaste veckorna att se effekterna av corona i våra närmaste kretsar.

Arbetsmarknadens centralorganisationer (Akava, EK, KT, FFC och STTK) försöker tillsammans hitta en lösning som kan trygga verksamheten i det finska samhället. Det är viktigt att trygga finländarnas arbetsplatser, utkomster och företag, och på det sättet skapa välfärd, stabilitet och förutsebarhet i samhället.

Corona kommer att få allvarliga konsekvenser för det finländska samhället och på ekonomin. Under tiden är det viktigt att glömma traditionella inställningar och få perspektiv på situationen. Nu är tiden för gemensamma lösningar.

Vi hoppas att regeringen fattar beslut som tryggar välfärdssamhället och finländska arbetsplatser. Vi förbereder inom kort åtgärdsförslag och hoppas att regeringen tar tag i dem. 

Undertecknare av utfästelsen:

Jarkko Eloranta
Sture Fjäder
Jyri Häkämies
Markku Jalonen
Antti Palola
 
Kontaktinformation för intervjuer:

Intervjuförförfrågningar för Jarkko Eloranta, direktör Hannu Jouhki tfn 040 669 0519
Sture Fjäder, tfn 040 060 9717
Jyri Häkämies, tfn 040 841 7779
Markku Jalonen, tfn 040 547 7710
Antti Palola, tfn 040 509 6030