Suomeksi
Nyhet

Stora skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrkesgrupper

Enligt Kommun10-undersökningen ökade antalet sjukfrånvarodagar år 2018. Situationen inom kommunsektorn speglar utvecklingen av den allmänna sjukfrånvaron, som har svängt uppåt i synnerhet på grund av psykisk ohälsa.

De kommunalt anställda var 2018 frånvarande från arbetet i genomsnitt i 17 dagar på grund av egen sjukdom.

De kommunalt anställda var 2018 frånvarande från arbetet i genomsnitt i 17 dagar på grund av egen sjukdom. Antalet korta sjukfrånvaroperioder på 1–3 dagar fortsatte öka men även antalet längre sjukfrånvaroperioder började öka 2018.

Under åren 2008–2013 sjönk antalet sjukfrånvarodagar inom kommunsektorn. Efter det förblev antalet årliga sjukfrånvarodagar på en jämn nivå och låg på cirka 16,7 dagar/arbetstagare fram till 2018.

Stor variation i frånvaron mellan yrkesgrupper

Det finns fortfarande mångfaldiga skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller årliga sjukfrånvarodagar.

De som hade minst frånvarodagar på grund av egen sjukdom var rektorer (6,5 dagar), lektorer och timlärare (8,5 dagar) och läkare (9,9 dagar).

De kommunala arbetstagare som hade flest sjukfrånvarodagar var hemvårdare (31,9 dagar), skolgångsbiträden (26,7 dagar) samt vårdare, närvårdare och lokalvårdare (24,9 dagar).

Skillnader mellan åldersgrupper jämnar ut sig, ungas frånvaro bekymrar

Skillnaderna i sjukfrånvarodagar mellan åldersgrupper har jämnat ut sig i grupper med personer under 50 år. Det är dock bekymrande att utjämningen beror på att i synnerhet ungas sjukfrånvaro har ökat.

År 2000 var personer som fyllt 50 år i medeltal frånvarande på grund av sjukdom 21 dagar, 40–50-åringar 16 dagar, 30–40-åringar 15 dagar och personer under 30 år 13 dagar.

År 2018 var sjukfrånvaron i genomsnitt 19 dagar bland dem som fyllt 50 och 16 dagar bland anställda under 30 år, 30–40 år samt 40–50 år.

Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun10 är Finlands största undersökning där den kommunala personalen följs upp. I undersökningen följer man bland annat upp de årliga sjukfrånvarodagarna för över 90 000 kommunalt anställda.

Mer på webben

Närmare information och grafik om sjukfrånvaro inom kommunsektorn finns på Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap >