Suomeksi
Nyhet
Nya sätt att arbeta viktigare än ny teknik

Förändringarna i arbetslivet överraskade kommunsektorn

De mest betydelsefulla i förändringarna i arbetslivet är de nya sätt att arbeta som arbetsenheterna – cheferna och personalen – själva utvecklar. Ny teknik, digitalisering och robotik ger inte i sig bättre tjänster, nöjdare kunder och mer välfungerande arbetsenheter. Först när den nya tekniken tillämpas tillsammans med nya verksamhetsprinciper uppnås de eftersträvade resultatfördelarna.

Työn murros aiheena 12.4

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer startade hösten 2018 en utredning för att samla information om hur förändringarna i arbetslivet syns i det kommunala arbetet nu och inom den närmaste framtiden. Den helhetsbild som utredningen ger härstammar från ledningens, personalens och olika experters berättelser. Med hjälp av dem försöker vi synliggöra det som för tillfället pågår på arbetsplatserna och hur tjänster, arbetsmetoder och arbetsuppgifter läggs om.  

Förändringarna i arbetslivet framskrider snabbare än väntat i kommunsektorn. Förändringarna påskyndas av nya verksamhetsprinciper i arbetsenheterna, samarbete över enhetsgränserna samt samarbete med kommuninvånarna och olika samarbetspartner. Framgångsrika förändringar har genomförts bland annat inom biblioteksväsendet, social- och hälsovården och den allmänbildande undervisningen samt i förvaltnings- och kontorsarbete. 

I Esbo har man på Kalajärvi hälsostation och hälsostationen Samaria i övergått till en sjukskötarbetonad akutmottagning, där en sjukskötare tar hand om patienterna och vid behov tillkallar en konsultläkare som står i beredskap. Läkarna har fått tid för mer krävande fall och icke akut vård. Samtidigt har kunskapsledning införts. Till följd av dessa åtgärder har kundtillfredsställelsen förbättrats med 30 procentenheter till 90 procent. Väntetiderna till icke akut vård hos läkare har förkortats till i genomsnitt en vecka och vid jourmottagningen till 15 minuter.

I många skolor är användningen av digital teknik i undervisningen redan vardag. Vid flerformsgymnasiet August Sahlsten leder lärarna elevernas arbete med hjälp av videokonferenser, närundervisning, datanät och självständiga uppgifter – och i kursutbudet finns också yrkeshögskolekurser.

Genom god ledning och de anställdas delaktighet skapas sådana sätt att förnya verksamheten och tillämpa ny teknik som lämpar sig bäst för den kommunala servicen. Det är först genom framgångsrik tillämpning man åstadkommer produktivitetsfördelar med den nya teknologin och kan ta fram faktorer som stöder arbetshälsan och bättre tjänster.

Förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen framskrider på olika sätt inom olika verksamheter och yrken. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter kommer att utnyttja resultaten av utredningen när utvecklingsstöd riktas till arbetsplatserna och när riktlinjerna för den egna verksamheten dras upp samt i intressebevakningen.

KT Kommunarbetsgivarna
JAU
FOSU
KoHo

Närmare upplysningar

KT Kommunarbetsgivarna
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
ordf. Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872
vd Maria Löfgren, puh. 040 568 2798

Offentliga sektorns union JAU rf
ordf. Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772
ordf. Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf
ordf. Silja Paavola, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super, tfn 050 527 5085
ordf. Millariikka Rytkönen, Tehy, tfn 040 82 100 28