Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorn förbereder sig för omvälvningar i arbetslivet

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter inleder en långsiktig uppföljning av omvälvningarna i arbetslivet inom kommunsektorn. Syftet är att värna om en fungerande offentlig sektor och dess verksamhetsförutsättningar.

Värikkäät vaahteran lehdet pyörteessä

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo, har kommit överens om gemensamma riktlinjer för en uppföljning av omvälvningarna i arbetslivet. Beslutet fattades i kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp den 11 oktober.

Enligt huvudförhandlingsgruppens riktlinjer överlåts genomförandet av den långsiktiga uppföljningen till parternas arbetsgrupper. Därtill ska företrädare för arbetsplatserna, arbetsplatsernas ledning och personal samt andra sakkunniga höras. Riktlinjerna för organiseringen av arbetet och för de gemensamma åtgärderna godkändes för åren 2019–2020.

En gemensam bild av arbetslivsförändringarna

Syftet är att skapa en gemensam bild av arbetslivsförändringarna och en stadigare kunskapsbas som kan utnyttjas vid utvecklingen av kommunsektorn och dess arbetsmarknad. Personalens kompetens och tillgången på kompetent personal i kommunsektorn bör tryggas även i framtiden.  En verkningsfull och kostnadseffektiv offentlig sektor som kontinuerligt utvecklas är lika viktig för Finland och medborgarna som en framgångsrik exportsektor.  Det gäller att kontinuerligt värna om en fungerande offentlig sektor och dess verksamhetsförutsättningar.

Uppföljningen av omvälvningarna i arbetslivet koncentrerar sig på en granskning av förändringarna i arbetet inom kommunala yrken, branscher och arbetsplatser. Vid uppföljningen utnyttjas också erfarenheter från andra verksamhetsområden och länder samt resultat från olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Samarbete för arbetslivsutveckling

KT och huvudavtalsorganisationerna fortsätter på detta sätt att samarbeta kring arbetslivsutveckling och en förbättring av serviceresultaten. Bland annat pågår ett gemensamt projekt för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn, Kunteko2020. På projektets Framstegsarena kommer god praxis och intressanta lösningar att lyftas fram också under kommande år.

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter vill på ett aktivt sätt vara med om att främja utvecklingen av arbetets innehåll, arbetsmetoder och sätten att organisera arbetet. Målet är att offentliga tjänster som fungerar och utvecklas framgångsrikt fortsättningsvis ska vara en del av kärnan i det finländska samhällets konkurrenskraft och välfärd.

Närmare upplysningar:

Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, KT Kommunarbetsgivarna, 040 547 7710
Päivi Niemi-Laine, ordförande för JHL/JAU, 040 702 4772
Maija Pihlajamäki, ordförande för Jyty/JAU, 0400 537 756
Olli Luukkainen, ordförande för FOSU, 0500 652 872
Silja Paavola, ordförande för SuPer/KoHo, 050 527 5085
Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy/KoHo, 040 8210028