Suomeksi
Nyhet

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2019 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionsskyddet. Lönekoefficienten för år 2019 är 1,417 och arbetspensionsindexet 2585.

Jämfört med år 2018 stiger lönekoefficienten med cirka 1,9 procent och arbetspensionsindexet med cirka 1,5 procent.

Löpande arbetspensioner justeras  med arbetspensionsindexet

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är bland annat löpande arbetspensioner och familjepensioner enligt de privata och offentliga sektorernas pensionssystem samt vissa rehabiliteringsförmåner.

När arbetspensionsindexet beräknas har förändringen i lönenivån en vikt på 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent.

Lönekoefficienten används vid beräkningen av många  förmåner

Lönekoefficienten tillämpas vid beräkningen av den kommande arbetspensionen: med den justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

Dessutom används lönekoefficienten bland annat

  • vid bestämningen av inkomster och inkomstgränser för förmåner enligt sjukförsäkringslagen
  • vid bestämningen av minimibeloppet för stödet för närståendevård samt arvodet enligt familjevårdarlagen
  • vid justeringen av de lönesummegränser som reglerar graderingen av arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier.

Vid beräkning av lönekoefficienten har förändringen i lönenivån en vikt på 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

Ändringarna gäller från 1.1.2019.

Mer på webben

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT