Suomeksi
Nyhet

Ingen lönekartell för barnträdgårdslärare

Enligt KT:s utredning är påståendet om att Esbo, Helsingfors och Vanda stad skulle ha bildat en lönekartell för barnträdgårdslärare vara grundlöst. Städerna har inte genom någon överenskommelse försökt begränsa löneutvecklingen för barnträdgårdslärarna.

Päiväkotilapsia pihalla. Kuva: Pixhill.

Enligt KT:s utredning är påståendet om att Esbo, Helsingfors och Vanda stad skulle ha bildat en lönekartell för barnträdgårdslärare vara grundlöst. Städerna har inte genom någon överenskommelse försökt begränsa löneutvecklingen för barnträdgårdslärarna.

Alla städer har sina egna lokala löne- och belöningssystem som bestäms självständigt för varje stad. Städerna följer givetvis såväl den allmänna löneutvecklingen som övriga arbetsgivares löneutveckling men det är gängse förfarande för arbetsgivare.

Barnträdgårdslärarnas uppgiftsrelaterade löner är olika i Helsingfors, Esbo och Vanda. Städerna bestämmer lönerna enligt avtalen för kommunsektorn enligt uppgiftens svårighetsgrad. De lönetillägg som tillämpas skiljer sig också.

Enskilda personers lönenivå bestäms av flera faktorer, inte enbart den uppgiftsrelaterade lönen. Den individuella lönen, eventuell resultatbonus och andra tillägg bestäms på helt olika sätt i de olika städerna.
Besluten om lönerna fattas också på olika sätt i städerna.

KT Kommunarbetsgivarna har utrett på FOSU:s begäran hur barnträdgårdslärarnas löner fastställs i Helsingfors, Esbo och Vanda.

KT:s report på finska

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT