Suomeksi
Nyhet

EU-finansiering erbjuds för främjande av rörlighet och bekämpning av grå ekonomi

Inom kommissionens EaSI-program har ansökningstiden inletts för två ansökningsomgångar, där man kan söka finansiering endera för stödjande av arbetskraftens rörlighet eller för bekämpning av grå ekonomi. Ansökningarna ska skickas in i juni 2018.

EU-liput

Kommissionens program för sysselsättning och social innovation, EaSI, syftar till att

  • främja en hög sysselsättningsgrad samt högkvalitativa och hållbara jobb
  • garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd
  • bekämpa social utestängning och fattigdom
  • bidra till bättre arbetsvillkor.

Projekt som främjar arbetskraftens rörlighet

Kommissionen ber om förslag till projekt som främjar arbetskraftens rörlighet inom EU och ger fler arbetstillfällen. Ansökningsomgången omfattar fyra delområden med fokus på olika aspekter av rörlighet, bland annat rörlighet i gränsområdena och samarbete mellan arbetsmarknadsparterna i det europeiska nätverket för arbetsförmedling EURES.

Ansökningsomgången har referensnumret VP/2018/007 och heter på engelska Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners.

Ansökningarna ska skickas in senast måndagen den 25 juni 2018.

Ansökningshandlingarna finns på kommissionens webbplats >

Projekt som syftar till att bekämpa grå ekonomi

EaSI-programmets andra öppna ansökningsomgång efterlyser förslag till projekt som effektiverar genomförandet av lagstiftning för att stävja grå ekonomi och som minskar svartjobb. Syftet är också att öka medvetenheten om grå ekonomi och att utveckla nya förfaringssätt. Särskilt företräde i beviljandet av finansiering ges gränsöverskridande projekt där myndigheter samarbetar och förbättrar sin handlingsberedskap.

Ansökningsomgången har referensnumret VP/2018/012 och heter på engelska Activities in the field of undeclared work.

Ansökningarna ska skickas in senast onsdagen den 13 juni 2018.

Ansökningshandlingarna finns på kommissionens webbplats >