På svenska
Uutinen

EU-rahoitusta tarjolla liikkuvuuden edistämiseen ja harmaan talouden torjuntaan

Komission EaSI-ohjelmassa on avattu kaksi hakua, joista voi saada rahoitusta työvoiman liikkuvuuden tukemiseen tai harmaan talouden torjuntaan. Hakemukset on jätettävä kesäkuussa 2018.

EU-liput

Komission työllisyyttä ja sosiaalista innovointia tukevan EaSI-ohjelman tavoitteena on

  • tukea korkeaa työllisyystasoa ja laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja
  • taata riittävä ja kunnollinen sosiaalinen suojelu
  • torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä
  • parantaa työoloja.

Työvoiman liikkuvuutta edistävät hankkeet

Komissio pyytää ehdotuksia hankkeista, jotka edistävät työvoiman liikkuvuutta EU:n sisällä ja lisäävät työmahdollisuuksia. Haussa on neljä osa-aluetta, joissa keskitytään liikkuvuuden eri puoliin, muun muassa liikkuvuuteen raja-alueilla tai työmarkkinaosapuolten yhteistyöhön Euroopan työnvälitysverkostossa EURESissa.

Haun viite on VP/2018/007 ja englanninkielinen nimi Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners.

Hakemukset on jätettävä viimeistään maanantaina 25.6.2018.

Hakemusasiakirjat löytyvät komission sivuilta >

Harmaan talouden torjumiseen tähtäävät hankkeet

EaSI-ohjelman toisessa avoimessa haussa pyydetään ehdotuksia hankkeista, joilla tehostetaan harmaan talouden kitkemiseen tähtäävän lainsäädännön toimeenpanoa ja vähennetään harmaata työtä. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta harmaasta taloudesta ja kehittää uusia menettelytapoja. Etusijalla rahoituksessa ovat rajanylittävät hankkeet, joissa viranomaiset tekevät yhteistyötä ja parantavat toimintavalmiuksiaan.

Haun viite on VP/2018/012 ja englanninkielinen nimi Activities in the field of undeclared work.

Hakemukset on jätettävä viimeistään keskiviikkona 13.6.2018.

Hakemusasiakirjat löytyvät komission sivuilta >