Suomeksi
Nyhet

Det framtida läkaravtalet testas i tre landskap

KT Kommunarbetsgivarna, Finlands Läkarförbund och Finlands tandläkarförbund har enats om ett pilotförsök med ett nytt lönesystem för läkare och tandläkare. Det nya lönesystemet testas i tre landskap hösten 2017.

Syftet med försöket är att samla in information om hur systemet fungerar och vilka förändringar det medför i lönerna. Försöket påverkar inte de löner som redan betalas.

Förhandlingarna om lönesystemet fortsätter när resultaten av försöket är tillgängliga. Målet är att det nya lönesystemet införs när de nya landskapskoncernerna inleder sin verksamhet. Bärande delar i lönesystemet är lön enligt kravgrupp, en individuell lönedel och prestationslön.

Samordningen av de uppgiftsrelaterade lönerna har lösts genom ett övergångstillägg. Det nuvarande systemet med arbetserfarenhetstillägg slopas. Yrkesskicklighet och erfarenhet beaktas i andra lönedelar.

Närmare upplysningar

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna, 050 357 4233

Laura Lindholm, förhandlingschef, Finland Läkarförbund, 050 357 4225

Lotta Lax, förhandlingschef, Finlands Tandläkarförbund, 050 409 0030

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT