Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivarnas lönebaserade pensionsavgift minskar en aning

Keva har fastställt pensionsavgifterna för sina medlemssamfund för 2018.

maksuprosentti

Arbetsgivarens lönebaserade avgiftsprocent är 16,75. Det är 0,35 procentenheter mindre än 2017.

Koefficienten för den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften är 1,0 procent för såväl små som medelstora arbetsgivare.

Konkurrenskraftsavtalet påverkar också pensionsavgifterna

Arbetsgivarens avgift för 2018 inkluderar en sänkning på 0,2 procentenheter som grundar sig på konkurrenskraftsavtalet.

Avtalet höjer arbetstagarnas avgift i motsvarande grad. Arbetstagarnas pensionsavgift är lika stor som arbetspensionsavgiften för en arbetstagare i den privata sektorn.

Samma nivå som i den privata sektorn eftersträvas

I pensionsavgifterna har man också beaktat Kevas långsiktiga placeringsintäkter som i flera år i följd har överstigit de långsiktiga beräkningarna av den ekonomiska balansen.

Rapporten av Social- och hälsovårdsministeriets och Finansministeriets arbetsgrupp har också beaktats i beslutet. I rapporten föreslås att trygghetsnivån för pensionsavgiften i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund ska sänkas.

Enligt Kevas gällande strategi är syftet att arbetsgivarens lönebaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgift i snitt ska vara på samma nivå som motsvarande avgifter i den privata sektorn.

Mer på webben