På svenska
Uutinen

Työnantajien palkkaperusteinen eläkemaksu laskee hieman

Keva on vahvistanut jäsenyhteisöjensä eläkemaksut vuodeksi 2018. 

maksuprosentti

Työnantajan palkkaperusteinen maksuprosentti on 16,75 prosenttia. Se on 0,35 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 eläkemaksu.

Varhaiseläkemenoperusteisen maksun pientyönantajan kerroin on 1,0 prosenttia ja keskisuuren työnantajan 1,0.

Kiky-sopimus vaikuttaa myös eläkemaksuihin

Vuoden 2018 työnantajamaksuun sisältyy kiky-sopimuksen pohjalta tehty 0,2 prosenttiyksikön alennus.

Sopimus nostaa työntekijöiden maksua vastaavasti. Työntekijöiden eläkemaksu on saman suuruinen kuin yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Maksut halutaan pitää samalla tasolla kuin yksityisellä sektorilla

Eläkemaksuissa on otettu huomioon myös Kevan pitkäaikaiset, useampana vuonna pitkän aikavälin rahoitustasapainolaskelmat ylittäneet sijoitustuotot.

Lisäksi päätöksessä otettiin huomioon sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmän raportti. Siinä esitettiin, että Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän eläkemaksun turvaavuustasoa on pienennettävä.

    Työnantajan palkkaperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu pyritään Kevan voimassa olevan strategian mukaisesti pitämään keskimäärin yksityisalojen vastaavien maksujen tasolla.

    Muualla verkossa