Suomeksi
Nyhet

Sammanfattning av utlåtandena om konkurrenskraftspaketet har publicerats

Den förlängda tiden för utlåtandena om lagpaketet som ska förbättra företagens konkurrenskraft löpte ut den 11 januari 2016.

KT Kommunarbetsgivarna gav i december ett eget utlåtande om lagpaketet.

Beredningen av lagpaketet fortsätter utgående från utlåtandena.