Suomeksi
Cirkulär
3/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 1.2.2018–31.3.2020

Som bilaga sänder vi för kännedom det av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf undertecknade tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer (underteckningsprotokoll med bilagor), en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet, veterinärtaxan samt arbets- och tjänstekollektivavtalet om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott.

KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 31.3.2020.

Arbetstagare

Läkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också på arbetsavtalsförhållanden.

LÄKTA 2018–2019 som bok och nätpublikation

Läkaravtalet 2018–2019 publiceras på KT:s webbsidor och ges också ut som bok.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till personaldirektören, chefsläkarna, chefstandläkarna och cheferna för hälsoövervakningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef    Henrika Nybondas-Kangas

Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll med bilagor
  2. PM om avtalsändringarna
  3. Sammanställning av de viktigaste avtalsändringarna
  4. Veterinärtaxan 1.1.2019
  5. Arbets- och tjänstekollektivavtal om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott
  6. Ordinarie arbetstid i läkaravtalet. Läget för ändringarna i arbetstiden

 

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT