På svenska
Yleiskirje
3/2018
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.2.2018–31.3.2020

Oheisena tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (allekirjoituspöytäkirja liitteineen), sopimuksen muutoksia koskeva muistio, eläinlääkäritaksa sekä työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka.

Työsuhteiset

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

LS 2018–2019 kirja ja verkkojulkaisu

Lääkärisopimus 2018–2019 julkaistaan KT:n internetsivuilla verkkojulkaisuna ja myös painetaan kirjamuotoon.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi henkilöstöjohtajalle, johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Henrika Nybondas-Kangas

Liitteet 

  1. Allekirjoituspöytäkirja liitteineen
  2. Muistio sopimusmuutoksista
  3. Tärkeimmät tekstimuutokset koottuna
  4. Eläinlääkäritaksa 1.1.2019
  5. Työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta
  6. Säännöllinen työaika Lääkärisopimuksessa. Työaikamääräysten uudistamisen tilanne

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT