Suomeksi
Cirkulär
17/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpningen av UKTA 2005-2007 fr.o.m. 1.8.2005

1
Branschpott och utvecklingspott

I det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 avtalades att branschpotten på 0,6 % för år 2005 används för övergången från C-lönetabeller till löner i euro i lönesystemet för lärare i del B bilaga 1-3 fr.o.m. 1.8.2005. Det avtalades också att utvecklingspotten på 0,9 % för år 2005 enligt löneutvecklingsprogrammet för kommunsektorn 2003-2007 skall användas för samma ändamål.
 
Parterna i det kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal har på central nivå kommit överens om följande avtalsändringar:

Juni 2005 

Vid lönebetalningen i juni betalas tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla samt hel- och deltidsanställda lärare i arbetsavtalsförhållande vid yrkesutbildningscentrer för vuxna ett engångsbelopp på 2,1 % av den totala lönen i maj. 

Augusti 2005   

Vid ingången av augusti överförs de lärare som omfattas av C-lönesys­temet i del B bilaga 1-3 till ett eurobaserat lönesystem.
 
I bilaga 1 och 2 beskrivs denna uppgörelse och tillämpningen av den. Exempel på uträkning och anvisningar om övergången till det eurobaserade lönesystemet för undervisningspersonalen i allmänbildande skolor fr.o.m. 1.8.2005 finns också på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbplats, www.kuntatyonantaja.fi > På svenska > Kollektivavtal > UKTA > Kompletterande information om anställningsvillkoren.
 
Observera att exemplen i tillämpningsanvisningarna för övergången till löner i euro delvis fått andra belopp än exemplen i det material som delats ut på våra kurser. Ändringarna beror på att samplaneringen utökas 1.8.2005

Kostnadseffekt        

Branschpotten och utvecklingspotten har på årsnivå en kostnadseffekt på i genomsnitt 2,2 % av lönesumman för allmänbildande skolor. Dessutom stiger lönesumman till följd av den allmänna förhöjningen 1.3.2005 och engångsbetalningen i juni.

2
Samplanering

I det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 avtalades också om mer samplaneringstid för lektorer i huvudsyssla, speciallärare, klasslärare, förskolelärare och motsvarande timlärare i huvudsyssla 1.8.2005-31.7.2007. 

Augusti 2005          

I bilaga 1 och 3 beskrivs hur den utökade samplaneringstiden inverkar på lönen.

Kostnadseffekt        

Ökningen av samplaneringstiden har på årsnivå en kostnadseffekt på i genomsnitt 1,8 % av lönesumman för grundskolorna.

3
Beställning av avtalsboken

Den finskspråkiga versionen av UKTA 2005-2007 trycks i maj. Den svenska upplagan kommer ut senare.
 
Kommunerna och samkommunerna kan beställa avtalen med den bifogade beställningsblanketten. På grund av det stora antalet beställningar ber vi er undvika beställning per telefon.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                                     Vuokko Piekkala
 
Bilagor
 
1
Tillämpningsanvisningar om övergången till löner i euro
 
2
Tjänste- och arbetskollektivavtal om hur branschpotten i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 och den utvecklingspott som ingår i avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 (13.11.2002) används fr.o.m. 1.8.2005

    Del A, Allmän del
    Del B, Allmänbildande utbildning
    Del B, Bilaga 1  Grundskolan
    Del B, Bilaga 2  Gymnasier
    Del B, Bilaga 3  Vuxengymnasier

3
Tjänste- och arbetskollektivavtal om hur den utökade samplaneringsskyldigheten i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 inverkar på lönen 1.8.2005-31.7.2007

    Del B, Allmänbildande utbildning § 22
    Del B, Bilaga 1, Grundskolan § 2-5 och 32

4
Blankett för beställning av avtalet

Tjänste- och arbetskollektivavtal om hur branschpotten i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2005-2007 och den utvecklingspott som ingår i avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 (13.11.2002) används fr.o.m.