På svenska
Yleiskirje
17/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2005-2007 soveltaminen 1.8.2005

1
Liittoerä ja kehittämiserä

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES) 2005-2007 sovittiin vuoden 2005 liittoerän 0,6 % käyttämisestä B-osion liitteiden 1-3 opettajien palkkausjärjestelmän muuttamiseen C-palkka­luokista euromääräiseen palkkaan 1.8.2005 alkaen. Em. tarkoitukseen sovittiin käytettäväksi myös kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman 2003-2007 vuoden 2005 kehittämiserä 0,9 %.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusosapuolet ovat sopineet keskitetysti seuraavista sopimusmuutoksista:

Kesäkuu 2005

Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä viranhaltijoille, päätoimisille tunti­opettajille ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen työsuhteisille koko- ja osa-aikaisille opettajille maksetaan kertasuoritus 2,1 % toukokuun kokonaispalkasta.

Elokuu 2005

Elokuun alusta siirretään B-osion liitteiden 1-3 C-palkkausjärjestelmässä olevat opettajat euromääräiseen palkkaan.

Liitteissä 1 ja 2 selostetaan em. ratkaisua ja sen soveltamista.

Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstön palkkausjärjestelmän muuttamisesta 1.8.2005 euromääräiseen palkkaan on otettu laskentaesimerkkejä ja ohjeita myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuille (www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opetus > Palvelussuhteen ehtoihin liittyvä neuvonta).

Huomattakoon, että koulutustilaisuuksissa jaetun peruskoulun euromääräiseen palkkaan siirtymisestä annetun soveltamisohjeen laskentaesimerkkien euromäärät ovat muuttuneet yhteissuunnittelutyöajan lisäyksen vuoksi elokuun 2005 alusta. Tämä johtuu elokuun alusta toteutettavasta yhteissuunnittelutyöajan lisäyksestä.

Kustannusvaikutus

Liittoerän ja kehittämiserän kustannusvaikutus yleissivistävien koulujen palkkasummasta laskettuna on vuositasolla keskimäärin 2,2 %. Lisäksi palkkasummaa korottaa maaliskuun alusta toteutettu yleiskorotus sekä kesäkuun kertasuoritus.

2
Yhteissuunnittelutyöaika

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES) 2005-2007 sovittiin myös peruskoulun päätoimisten lehtoreiden, erityisopetuksen opettajien, luokanopettajien ja esiluokanopettajien sekä vastaavien päätoimisten tuntiopettajien yhteissuunnittelutyöajan lisäämisestä 1.8.2005-31.7.2007.

Elokuu 2005

Yhteissuunnittelutyöajan lisäyksen vaikutusta palkkaan selostetaan liitteissä 1 ja 3.

Kustannusvaikutus

Yhteissuunnittelutyöajan lisäyksen kustannusvaikutus peruskoulujen palkkasummasta laskettuna on vuositasolla keskimäärin 1,8 %.

3
Sopimuskirjan tilaaminen

OVTES:n 2005-2007 suomenkielinen painos valmistuu toukokuussa. Ruotsinkielinen painos valmistuu myöhemmin.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat tilata sopimuksia oheisella tilauslomakkeella. Tilausruuhkan vuoksi pyydämme välttämään puhelintilauksia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Neuvottelupäällikkö                                   Heikki Saipio


Neuvottelupäällikkö                                   Vuokko Piekkala

 

LIITTEET


Soveltamisohjeet kesäkuun kertasuorituksesta, euromääräiseen palkkaan siirtymisestä ja yhteissuunnittelutyöajan lisäyksen vaikutuksesta palkkaan


Virka- ja työehtosopimus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2005-2007 liittoerän sekä kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman 2003-2007 (13.11.2002) kehittämiserän käyttämisestä 1.8.2005 lukien

Liitteet:
Osio A, Yleinen osa
Osio B, Yleissivistävä koulu
Osio B, Liite 1  Peruskoulu
Osio B, Liite 2  Lukio
Osio B, Liite 3  Aikuislukio


Virka- ja työehtosopimus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES) 2005-2007 mainitusta yhteissuunnittelutyöajan lisäyksen vaikutuksesta palkkaan 1.8.2005-31.7.2007

Liitteet:
Osio B, Yleissivistävä koulu 22 §
Osio B, Liite 1  Peruskoulu 2-5 ja 32 §

4
Sopimuksen tilauslomake   (pdf)

Virka- ja työehtosopimus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2005-2007 liittoerän sekä kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman 2003-2007 (13.11.2002) kehittämiserän käyttämisestä 1.8.2005 lukien