Suomeksi
Blogginlägg
Aija Tuimala
Aija Tuimala

Med hybridmodellen mot en historisk höst

Sysksym marjoja ja sieniä torilla. Kuva: Eeva Anundi.

Uppdateringarna på sociala medier handlar inte längre om semester utan om att återgå till jobbet. Under sommaren handlade mina uppdateringar mest om familjens väntan på hundvalp, för det var så roligt att efter distansarbetandet få träffa vänner och släktingar på riktigt.

När jag kom till jobbet igen måste jag bearbeta mina tankar om hösten eftersom coronakrisen fortfarande inte är över. Efter den relativa friheten under sommaren diskuteras nya restriktioner och vaccinationer. Hybridmodellen tycks kräva fortsatt distansarbetande även om jag hade hoppats på en återgång till kontorslivet. Det är fortfarande oklart när och i hurdana sammansättningar vi kan mötas under hösten.

KT stödjer kommunsektorn och välfärdsområdena i genomförandet av vårdreformen

Trots all osäkerhet känner jag mig entusiastisk inför den här historiska hösten när vårdreformen ska börja genomföras. Social- och hälsovårdstjänster erbjuds och utvecklas som tidigare men lagstiftningen påskyndar i synnerhet omorganiseringen av regionförvaltningen och översynen av tjänsterna.

KT stödjer kommunernas och välfärdsområdenas arbetsgivarfunktioner under genomförandet av reformen. Inom en kort period kommer flera olika faser. Nu efter semestrarna organiserar man sig i välfärdsområdena, och de nuvarande arbetsgivarna inom social- och hälsovårdssektorn förbereder sig för framtiden. Nästa vår vet vi vilken personal som överförs och välfärdsområdesfullmäktigena inleder sitt arbete. Den nya organisationen byggs upp stegvis tills välfärdsområdena tar över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i början av 2023. Också kommunerna kommer att vara i en ny situation när deras ansvar och finansiering för social- och hälsovårdssektorn försvinner.

Tjänsterna till välfärdsområdena inleds med ett nätverk för beredare av HR-frågor

I samband med vårdreformen har också lagstiftningen som gäller KT uppdaterats. Vi kommer också att uppdatera våra tjänster så att de motsvarar kommunernas och områdenas förhållanden efter reformen.

De konkreta tjänsterna till välfärdsområdena inleds med ett nätverk för beredare av HR-frågor. Vi kommer att möta flera knepiga frågor som bara måste lösas. En arbetsgivare kan inte ha flera handlingsprinciper, och därför har områdena ett drygt arbete framför sig. Också kommunerna utlovas evenemang och stöd.

Den kommunikationskompetens och erfarenhet som coronakrisen gav oss blir en bra utgångspunkt för förändringskommunikationen om vårdreformen. Utbyte av information och växelverkan inom organisationen stöder orken i arbetet. Man kan också använda KT:s stöd och nätverk inom förändringsledningen och chefsarbetet. Det lönar sig att dela på bördan kolleger emellan.

Arbetsgivarnas erfarenheter och synpunkter hjälper också oss att utveckla våra tjänster så jag hoppas på många möten åtminstone på distans. Jag önskar er alla en intressant och inspirerande höst!

Information om det nya KT och höstens evenemang

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala är relationschef och följer med avtalsförhandlingarna ur kommunikationssynvinkel.

Aija har lång erfarenhet av förnyelse inom kommunsektorn och av att fungera som arbetsgivarrepresentant.

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare