Suomeksi
Blogginlägg
Aija Tuimala
Aija Tuimala

År 2023 blir allt bättre!

Ilotulitusta ja säihkettä numeroiden 2023 ympärillä. Kuva: Gerd Altmann / Pixabay.

Vid årsskiftet stiger ofta nostalgiska känslor till ytan. Det finns mycket förväntningar inför det nya året, man minns det gångna året och ser på framtiden med nya ögon.

År 2023 konkretiseras förändringen på ett aldrig tidigare skådat sätt i och med välfärdsområdesreformen. Personal överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Anställda vid välfärdsområden får en ny arbetsgivare, kanske nya arbetskamrater och eventuellt också nya chefer. Dessutom kan det vardagliga arbetet förändras, eller åtminstone sker det ändringar i datasystemen.

Invånarna betjänas av nya organisationer, om än i stort sett på samma vis som tidigare. Principerna och metoderna för tillhandahållandet av tjänster förnyas och det skapas regionalt enhetliga helheter. 

Förväntningarna är för höga 

Reformen har förberetts i åratal, och detta har höjt medborgarnas förväntningar på förändringen av servicestrukturen. I ministeriernas kommunikationskampanj konstateras att "Målet är att säkerställa bättre social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster på lika villkor i hela Finland".

Beslutsfattarna i välfärdsområdesfullmäktige har även i sina kampanjer lyft fram de av välfärdsområdenas och invånargruppernas intressen som de vill främja i välfärdsområdena. 

På nationell nivå är det viktigt att i beredningen säkerställa en "säker övergång" med tanke på invånarna, tjänsterna och personalen.

Vårt social- och hälsovårdssystem förändras dock inte över en natt. De problem som under de senaste månaderna lyfts fram vad gäller utbudet av tjänster och tillgången till personal kräver riksomfattande åtgärder. Det här innebär ytterligare utmaningar för de nya välfärdsområdena, parallellt med själva genomförandet av förändringen. 

Från mål till realism

Under de senaste veckorna har det rapporterats om välfärdsområdenas strama budgetar och deras stora anpassningsbehov. Största delen av välfärdsområdena inleder sitt första verksamhetsår med ett underskott i budgeten, vilket innebär att utgifterna överstiger inkomsterna. Staten har lovat att kompensera för utgifterna, men eftersom beräkningsgrunderna skiljer sig från nuvarande finns det ännu inga exakta uppgifter om senare års ersättningsbelopp.

Regionerna har ett samtidigt behov av ekonomisk anpassning och långsiktig utveckling. I offentligheten följer man noggrant med varje misslyckande, vilket kan handla om en utebliven lön eller en ogenomförd tjänst. Invånarna förväntar sig bättre service och personalen gott ledarskap. Det är en mycket krävande situation.

Ingen vill göra misstag, men eftersom det handlar om ett stort antal anställda och patienter är sannolikheten stor att slumpmässiga misstag ändå sker. Jag hoppas att alla parter kan ha is i magen och att eventuella fel snabbt går att rätta till.

Många ansåg att välfärdsområdena var dömda att misslyckas flera månader innan verksamheten inleds. Jag skulle också vilja höra framgångshistorierna. Det viktigaste är hur man lyckas i det långa loppet.

KT förändras med kundkretsen

Välfärdsområdesreformen påverkar också KT:s beslutsfattande. Vårt beslutsfattande ”fyrdubblas” jämfört med dagsläget. Hittills har KT:s delegation ansvarat för beslutsfattandet. Efter årsskiftet kommer det finnas sektioner för kommuner, välfärdsområden och företag, som alla lyder under KT:s styrelse. Med hjälp av den nya strukturen får vi fler representanter för olika kundgrupper med i beslutsfattandet, och de knyts också närmare vår verksamhet.

Jag ser fram emot ett närmare kundsamarbete. Med vår verksamhet stöder vi både välfärdssamhället, en hållbar ekonomi och en långsiktig arbetsgivarverksamhet. Tillsammans med löntagarorganisationerna utvecklar vi ett bra arbetsliv både i kommunerna och i välfärdsområdena.

Vi förnyar oss tillsammans med våra kunder år 2023. God början på det nya året!

Från och med 1.1.2023 ansvarar 21 välfärdsområden samt Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen för social- och hälsovårdstjänsterna samt för räddningsväsendet. Mer information om välfärdsområdesreformen publiceras av statsrådet www.hyvinvointialueet.fi/sv.

Bloggen kan kommenteras under cirkatvå månad  från publiceringsdatum.

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala är relationschef och följer med avtalsförhandlingarna ur kommunikationssynvinkel.

Aija har lång erfarenhet av förnyelse inom kommunsektorn och av att fungera som arbetsgivarrepresentant.

Mer från denna bloggare