Suomeksi
Blogginlägg
Aija Tuimala
Aija Tuimala

Distansarbetet fortsätter – arbetssätten förändras permanent

Soteliiderit-projektipäällikkö Aija Tuimala

Coronaläget och presidentvalet i USA dominerar nyhetsflödet som bäst, men vardagen fortsätter – om än inte som tidigare. Den coronaleda som rådde på hösten har nu förbytts till stor försiktighet och till nya, mer bestående arbetssätt. Distansarbetet fortsätter där uppgifterna tillåter det.

Distansledarskapet och anvisningarna för distansarbete har nu setts över i de flesta organisationer. Distansarbete, eller hybridarbetsformer med alternerande distans- och närarbete, har i dagsläget blivit etablerade arbetsmetoder. Vid Soteliiderit-webbinariet i september hörde vi Varkaus och Kouvolas personalchefers erfarenheter om omställningen. Det har framför allt krävt en attitydförändring och förändringar i arbetskulturen. Anvisningarna skapar en referensram, men vi har alla behövt tänka över våra egna arbetssätt i det rådande läget.

Arbetsmarknadsombudman Iikka Niinimaa:

– Det är bra att komma ihåg att det handlar om att organisera arbetet, vilket i hög grad är kopplat till ledarskap och organisationens verksamhetskultur. Enbart anvisningar räcker sällan för att uttrycka hur önskvärt eller icke-önskvärt distansarbete är. Distansarbetet har inneburit ett stort digitalt språng och också förändrat arbetet i kommunerna. Nu gäller det för organisationerna att också fundera på allmänna ledarskapsmetoder och praxis kring ledarskap. Vilka möjligheter medför den nya situationen?

Utifrån erfarenheterna från Kouvola och Varkaus måste cheferna nu i det rådande och bestående läget fundera över hur växelverkan kan upprätthållas och hur man kan stödja det egna teamets ork. Det behövs många slags stödåtgärder både för chefer och medarbetare. Exempelvis behöver man se över ergonomin hemma, men också den psykiska ergonomin måste beaktas. Att hålla pauser i arbetet och diskutera med kollegerna är nu ännu viktigare än tidigare. Samtidigt behöver man komma överens om vilka ärenden som sköts på distans och vad som ska skötas på kontoret exempelvis tillsammans med andra.   

Även om arbetssätten förändras har de allmänna utmaningarna i vår omvärld överlag inte förändrats nämnvärt på grund av coronan. Det samma gäller modellerna för gott ledarskap. Vissa grundläggande frågor har bara accentuerats under krisen och distansarbetet. En god grund, dvs. bland annat spelregler, förtroende, ledningssystem och chefsarbete, stöder kreativiteten och problemlösningsförmågan.  Mötespraxisen har komprimerats, vilket har upplevts som positivt. Å andra sidan har det blivit ännu viktigare med en tät växelverkan med chefen.  Därför har chefer också erbjudits utbildning i distansledarskap.

I de kommande Soteliiderit-evenemangen fokuserar vi på ledarskap (5.11.2020) och på resiliens, dvs. förmågan till förnyelse (3.12.2020). I stället för ledarskapsseminariet i november ordnas det under en och samma dag tre webbinarier, där vi får höra om produktivitet, kunskapsledning, god personalledning och ledning av vårdreformen. Lysande talare och erfarenhetsutbyte utlovas också i år. I december kommer vi att tillsammans med Arbetshälsoinsitutet arrangera ett webbinarium med temat resiliens, organisationers omställningsförmåga, och hur den kan stärkas.

Slutligen är det ännu på sin plats att tacka de kommunala aktörerna för deras förnyelseförmåga när det gäller Kommunmarknaden. Kommunmarknaden hölls i september helt och hållet online där sammanlagt 250 distansseminarier och informationsinslag stod till buds. Också på KT:s kansli hade vi en egen sändningsstudio och vi var mycket nöjda med deltagarantalet, även om interaktionen är svårare på detta sätt, än då alla är fysiskt närvarande.

Kollegialt stöd och interaktion behövs också på nationell nivå mellan organisationer i frågor om ledning och ledarskap. Välkomna med på våra chefsutbildningar och webbinarier som vi erbjuder varje vecka tillsammans med våra samarbetspartner.

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala är relationschef och följer med avtalsförhandlingarna ur kommunikationssynvinkel.

Aija har lång erfarenhet av förnyelse inom kommunsektorn och av att fungera som arbetsgivarrepresentant.

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare