På svenska
Blogi
Aija Tuimala
Aija Tuimala

Etätyötä jatketaan – toimintatavat uudistuvat pysyvästi!

Soteliiderit-projektipäällikkö Aija Tuimala

Koronatilanne ja USA:n presidentinvaalit hallitsevat uutisvirtaa parhaillaan, mutta arki jatkuu – joskaan ei ennallaan. Alkusyksyn väsymys koronatilanteeseen on vaihtunut vakavaan varovaisuuteen ja uudenlaisiin, pysyvämpiin työtapoihin. Etätyössä jatketaan tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Etäjohtamista ja etätyöohjeistuksia on nyt uudistettu useimmissa organisaatioissa, koska etätyö tai hybridityö, jossa etä- ja lähityötä vuorotellaan jatkuvasti, ovat nykyään vakiintuneita toimintatapoja. Syyskuun lopun Soteliiderit-webinaarissa kuulimme Varkauden ja Kouvolan henkilöstöjohtajien kokemuksia tapahtuneesta muutoksesta. Se on vaatinut ennen kaikkea asenteiden ja kulttuurin muutosta. Ohjeistukset luovat viitekehystä, mutta jokainen on joutunut miettimään myös omia työtapojaan tässä tilanteessa. 

Työmarkkina-asiamies Iikka Niinimaa toteaa:

– On hyvä muistaa, että kysymys on työn tekemisen järjestämisestä, johon liittyy oleellisesti johtaminen ja organisaation toimintakulttuuri. Pelkkä ohjeistus riittää harvoin kertomaan, kuinka toivottua tai ei-toivottua etätyön tekeminen on. Etätyö on saanut aikaan merkittävän digiloikan ja muuttanut myös kuntatyötä. Organisaatioissa kannattaa nyt myös pohtia yleisiä johtamistapoja ja -käytäntöjä. Mitä mahdollisuuksia uusi tilanne tuo?

Kouvolan ja Varkauden kokemusten perusteella esimiesten on nyt pysyvässä tilanteessa pohdittava, miten vuorovaikutusta pidetään yllä ja miten oman tiimin jaksamista voi tukea. Tarvitaan monenlaisia tukitoimia niin esimiehille kuin henkilöstölle. Esimerkiksi työpisteen ergonomiaa on pohdittava kotona, mutta sen lisäksi on kiinnitettävä huomiota psyykkiseen ergonomiaan. Tehtävien tauottaminen ja asioiden jakaminen kollegoiden kanssa on entistä tärkeämpää. Samoin sopiminen siitä, mitkä asiat hoidetaan etänä ja mitkä asiat toimistolla esimerkiksi yhteisesti työskennellen. 

Toimintatapojen muuttuessa toimintaympäristömme yleiset haasteet eivät ole koronan vuoksi juuri muuttuneet kuten eivät opit hyvästä johtamisestakaan. Etätyön ja kriisin aikana tietyt (perus)asiat vain korostuvat entistä vahvemmin. Hyvä perusta, johon kuuluvat muun muassa pelisäännöt, luottamus, johtamisjärjestelmä ja esimiestyö, auttaa olemaan luova ja etsimään ratkaisuja. Palaverikäytäntöjä on tiivistetty, mikä on koettu positiivisena. Toisaalta tarpeet esimerkiksi tiiviiseen vuorovaikutukseen esimiehen kanssa ovat korostuneet. Tästä syystä esimiehille on tarjottu etäjohtamiseen myös valmennusta.

Tulevissa Soteliiderit-tapahtumissa keskitymme johtamiseen (5.11.2020) sekä resilienssiin eli uudistumiskykyyn (3.12.2020). Marraskuun johtamisseminaarin sijaan järjestetään saman päivän aikana kolme webinaaria, joissa kuullaan niin tuottavuudesta kuin tiedolla johtamisesta, hyvästä henkilöstöjohtamisesta ja sote-uudistuksen johtamisesta. Mukana on jälleen loistavia puhujia ja kokemusten jakamista. Joulukuussa Työterveyslaitoksen kanssa yhdessä järjestämme webinaarin, jossa pohditaan resilienssiä, organisaation uudistumiskykyä, ja sen vahvistamista.

Lopuksi on vielä pakko kiittää kunta-alan toimijoiden uudistumiskykyä liittyen syksyn Kuntamarkkinoihin. Syyskuun Kuntamarkkinat järjestettiin täysin etänä, kaikkiaan tarjottiin yhteensä 250 etäseminaaria ja -tietoiskua. KT:n toimistollakin pidimme omaa lähetysstudiota ja olimme kovin tyytyväisiä osallistujamääriin, vaikka vuorovaikutus tällä tavalla onkin vaikeammin toteutettavissa kuin kaikkien paikalla ollessa.

Vertaistukea ja vuorovaikutusta tarvitaan myös kansallisesti eri organisaatioiden välille johtamisen kysymyksissä. Tervetuloa mukaan jokaviikkoisiin esimiesvalmennuksiin ja -webinaareihin, joita kumppaneiden kanssa tarjoamme!

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala on yhteysjohtaja, joka seuraa sopimusneuvotteluja viestinnän näkökulmasta.

Aijalla on pitkä kokemus kunta-alan uudistamisesta sekä työnantajan edustajana toimimisesta.

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta