Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 7 Social- och hälsovårdsläroanstalter

  II Tjänsteinnehavarnas löner

  § 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

  4 16 04 00 5

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 16 04 00 6

  Annan lämplig examen

  § 3 Årsbundet tillägg

  Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för en tjänsteinnehavare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

  5 år

  8 år

  10 år

  20 år

  2 %

  3 %

  6 %

  6 %