2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 16 04 00 5

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva
ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 16 04 00 6

Muu soveltuva tutkinto

3 § Vuosisidonnainen lisä

Viranhaltijan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

5 v.

8 v.

10 v.

20 v.

2 %

3 %

6 %

6 %