På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

  II Viranhaltijoiden palkka

  2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 16 04 00 5

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva
  ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 16 04 00 6

  Muu soveltuva tutkinto

  3 § Vuosisidonnainen lisä

  Viranhaltijan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  20 v.

  2 %

  3 %

  6 %

  6 %