Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 9 Sjöfartsläroanstalter

  IV Timlärare

  § 9 Timlärare

  mom. 1

  På timlärare tillämpas bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A.

  mom. 2

  Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

   

  I YRKESÄMNEN

   

  Sjöfartsämnen och tekniska ämnen

  4 20 07 01 0

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 20 07 01 1

  Annan lämplig examen

  4 20 07 00 8

  Yrkesundervisning

  4 20 07 00 9

  Arbetsundervisning

   

  I GEMENSAMMA ÄMNEN

  4 20 07 00 4

  Högre högskoleexamen

  4 20 07 00 5

  Lägre högskoleexamen

  4 20 07 00 6

  Annan examen

  mom. 3    

  Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utifrån grundlönen i § 3 och undervisningsskyldigheten i § 6.

  mom. 4 (träder i kraft 1.8.2017)

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 6 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

  mom. 5 (träder i kraft 1.8.2017)

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 6 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.