UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

IV Timlärare

§ 9 Timlärare

mom. 1

På timlärare tillämpas bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A.

mom. 2

Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

 

I YRKESÄMNEN

 

Sjöfartsämnen och tekniska ämnen

4 20 07 01 0

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 20 07 01 1

Annan lämplig examen

4 20 07 00 8

Yrkesundervisning

4 20 07 00 9

Arbetsundervisning

 

I GEMENSAMMA ÄMNEN

4 20 07 00 4

Högre högskoleexamen

4 20 07 00 5

Lägre högskoleexamen

4 20 07 00 6

Annan examen

mom. 3    

Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utifrån grundlönen i § 3 och undervisningsskyldigheten i § 6.

mom. 4 (träder i kraft 1.8.2017)

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 6 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

mom. 5 (träder i kraft 1.8.2017)

En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 6 a, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.