UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1

På anställningsvillkoren för undervisningspersonal vid läroanstalter för konst och mediekultur tillämpas utöver denna bilaga också del A och de gemensamma bestämmelserna i del C i UKTA. Dessutom iakttas bestämmelserna i AKTA i tillämpliga delar.

mom. 2           

På timlärare i huvudsyssla tillämpas samma bestämmelser som på lärartjänsteinnehavare.