Liite 1 Perustuntipalkat ja nuorten työntekijöiden palkat

Perustuntipalkat 31.7.2020 saakka

Palkkaryhmä

€/tunti

I A

12,78–14,80

I B

11,38–13,38

I C

10,55–11,97

II A

10,08–11,02

II B

9,88–10,56

III

9,62–10,32

IV

8,92

O

9,16

Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkat 31.7.2020 saakka

 

€/tunti

 

8,35–8,57

Perustuntipalkat 1.8.2020 lukien

Palkkaryhmä

€/tunti

I A

12,98–15,00

I B

11,56–13,56

I C

10,71–12,13

II A

10,23–11,17

II B

10,03–10,71

III

9,75-10,45

IV

9,05

O

9,28

Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkat 1.8.2020 lukien

 

€/tunti

 

8,48–8,70