På svenska
TTES
TTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Liite 2 Ammattien palkkaryhmiin sijoittelu

Palkkaryhmä I A

Erittäin kokenut ammattityöntekijä

Työ vaatii

 • erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa
 • erittäin perusteellista kokemusta ja/tai ammattikoulutusta.

Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi

 • työnjohdollisessa asemassa olevat työntekijät
 • erikoisammattityöntekijät
 • vaativien tehtävien monitoimityöntekijät.

Palkkaryhmä I B

Vanhempi ammattityöntekijä

Työ vaatii

 • itsenäisyyttä ja monipuolisuutta
 • jonkin vaativan ammattityön hallitsemista tai useamman ammatin perusammattitaitoa
 • perusteellista kokemusta ja/tai ammattikoulutusta.

Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi

 • Autonasentajat, autosähköasentajat, hienomekaanikot, hitsaajat, jyrsijät, maalarit, pelti- ja levysepät, puhelinasentajat, putkiasentajat, puusepät, sepät, sorvarit, sähköasentajat, koneasentajat, viilarit ja muut vastaavat ammatit.
 • Ks. 36 § työkokemuksen ja ammattikoulutuksen vaikutuksesta palkkaryhmän soveltamiseen.
 • Vanhemmat ammattityöntekijät erittäin vaativissa puisto- ja puutarha-alan ammattikoulutusta ja kokemusta edellyttävissä tehtävissä.
 • Vanhemmat ammattityöntekijät erittäin vaativissa perusteellisen kokemuksen edellyttämissä urheilukentän, ulkoilulaitosten- ja alueiden kunnossapito- ja korjaustöissä.
 • Työkoneen käyttäjät, jotka käyttävät kolmea tai useampaa eri konetta tai työnantajan toivomuksesta käyttävät vain yhtä konetta (tiehöylää tai kaivinkonetta).

Palkkaryhmä I C

Vanhempi työntekijä

Työ vaatii

 • itsenäisyyttä ja monipuolisuutta
 • perusammattitaitoa
 • kokemusta tai ammattikoulutusta.

Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi

 • vanhemmat työntekijät vaativissa puisto- ja puutarha-alan ammattikoulutusta tai erittäin perusteellista kokemusta edellyttävissä tehtävissä
 • vanhemmat työntekijät vaativissa kokemusta edellyttävissä urheilukentän, ulkoilulaitosten- ja alueiden kunnossapito- ja korjaustöissä
 • erikois- ja kuorma-autonkuljettajat
 • käyttäjät, jotka käyttävät kahta isoa konetta tai useampia pieniä koneita (traktoria, lakaisukonetta yms.).

Palkkaryhmä II A

Nuorempi ammattityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kuin I A ja I B palkkaryhmässä mainitut ammattiin kehittävissä töissä työskentelevät nuoremmat ammattityöntekijät sekä autonkuljettajat ja koneenkäyttäjät.

Ks. 36 §:n 1 mom. työkokemuksen ja koulutuksen vaikutuksesta palkkaryhmän soveltamiseen.

Palkkaryhmä II B

Vaativat seka- ja aputyöt

Tähän ryhmään kuuluvat vaativissa seka- ja aputöissä työskentelevät työntekijät tai jatkuvasti haitallisissa olosuhteissa työskentelevät työntekijät.

Palkkaryhmä III

Muut aputyöt

Tähän ryhmään kuuluvat ammattityöntekijöiden apulaiset ja yksinkertaisia lähes heti opittavia töitä tekevät työntekijät.

Palkkaryhmä IV

Tilapäiset työntekijät

Tähän ryhmään kuuluvat tilapäiset kausityöntekijät puhdistustöissä, puutarha- ja niihin verrattavissa töissä sekä sellaiset enintään 6 kuukauden pituisessa työsuhteessa olevat tilapäiset työntekijät, joilla ei ole I–III palkkaryhmissä tarkoitettuun tehtävään vaadittavaa ammattitaitoa ja/tai työkokemusta.

Palkkaryhmä O

Oppisopimus

Tähän ryhmään kuuluvat oppilaat, jotka ovat tehneet oppisopimuksen.


Soveltamisohje

Mikäli henkilö on oppisopimusta tehtäessä työsuhteessa ja tehtävät pysyvät vaativuudeltaan samoina, perustuntipalkka ei alene.