Liite 1 Perustuntipalkat ja nuorten työntekijöiden palkat

Perustuntipalkat 30.4.2018 saakka

Palkkaryhmä

€/tunti

I A

12,42–14,44

I B

11,05–13,05

I C

10,24–11,66

II A

9,81–10,75

II B

9,62–10,30

III

9,37–10,07

IV

8,67

O

8,91

Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkat 30.4.2018 saakka

 

€/tunti

 

8,10–8,32

Perustuntipalkat 1.5.2018 lukien

Palkkaryhmä

€/tunti

I A

12,62–14,64

I B

11,23–13,23

I C

10,41–11,83

II A

9,96–10,90

II B

9,77–10,45

III

9,52–10,22

IV

8,82

O

9,06

Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkat 1.5.2018 alkaen

 

€/tunti

 

8,25–8,47